WB rót gần 264 triệu USD giúp Việt Nam phục hồi kinh tế

Kiều Mai - 08:18, 02/07/2023

TheLEADERĐây là khoản tài trợ thứ hai và cuối cùng trong chuỗi hai chương trình tài trợ chính sách phát triển của Ngân hàng Thế giới dành cho Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới mới đây đã phê duyệt khoản tín dụng trị giá gần 264 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển quốc tế dành cho Việt Nam, nhằm hỗ trợ các nỗ lực phục hồi kinh tế bao trùm, xanh và chuyển đổi số, thông qua những cải cách với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo.

Khoản tài trợ đầu tiên trị giá hơn 221 triệu USD cho Việt Nam đã được phê duyệt vào năm 2021.

Mặc dù tác động từ khoản tài trợ mới này sẽ được đánh giá đầy đủ vào năm 2024, nhưng chương trình Tài trợ chính sách phát triển (DPF) đã đạt được những kết quả đáng kể.

Hơn 140.000 doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ thuế thông qua gói giảm thuế vào năm 2021, hơn 85.000 trẻ em được trợ cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.

Cùng với đó, số lượng các dịch vụ công trực tuyến đã tăng gấp đôi.

Trong thời gian tới, những cải cách về thể chế và chính sách được hỗ trợ bởi chương trình này sẽ giúp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế, thông qua cải thiện môi trường thuế, tăng khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương, và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng.

Những cải cách thúc đẩy phát triển xanh và chuyển đổi số tập trung vào lĩnh vực đấu thầu mua sắm công, số hóa dịch vụ công, mở rộng quy mô năng lượng tái tạo, và củng cố tính bền vững tài chính của ngành điện.

Ngoài ra, những cải cách được hỗ trợ bởi chương trình này dự kiến sẽ giúp cải thiện hơn nữa việc cung cấp dịch vụ công cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đánh giá, những cải cách được hỗ trợ bởi khoản tín dụng này sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch Covid-19 và các cú sốc giá hàng hóa sau đó, đồng thời, mở đường cho sự phát triển bao trùm hơn, xanh hơn và thân thiện với kỹ thuật số.

“Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Chính phủ trong quá trình thực thi những cải cách này, và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra”, bà cho biết thêm.