Xây văn hóa doanh nghiệp quan trọng hơn công nghệ chuyển đổi số

Việt Hưng - 09:42, 11/11/2022

TheLEADERTheo lãnh đạo của Dell Technologies, các doanh nghiệp cần phải xây dựng một văn hóa chuyển đổi số xem nhân viên là trung tâm, bởi riêng công nghệ cho hoạt động chuyển đổi số là không đủ.

Nghiên cứu của Dell Technologies từ hơn 40 quốc gia cho thấy, sau 2 năm tăng tốc chuyển đổi số, các lãnh đạo doanh nghiệp đang chú ý hơn đến tầm quan trọng của nhân viên trong việc chuyển đổi doanh nghiệp

Theo Dell Technologies, khoảng một nửa lãnh đạo công nghệ thông tin tại Việt Nam cho rằng doanh nghiệp hiểu rõ hệ quả của việc chuyển đổi số nguồn nhân lực.

Về phía người lao động, hơn 53% người tham gia khảo sát tại Việt Nam lo ngại họ sẽ tụt hậu trong thế giới kỹ thuật số.

Tuy nhiên, sau quá trình chuyển đổi quá nhanh, nhiều nhân viên đối mặt với thử thách thích nghi và bắt kịp với những thay đổi.

Xây văn hóa doanh nghiệp quan trọng hơn công nghệ chuyển đổi số
Hơn 53% người tham gia khảo sát tại Việt Nam lo ngại họ sẽ tụt hậu trong thế giới kỹ thuật số

43% số người tham gia khảo sát tại Việt Nam tin rằng doanh nghiệp đánh giá chưa đúng tầm quan trọng của con người khi lên kế hoạch về các chương trình chuyển đổi số.

Các kết quả cho thấy, cả doanh nghiệp và người lao động đang cần thời gian để thích nghi và điều chỉnh sau giai đoạn chuyển đổi số quá nhanh.

Ông Amit Midha, Chủ tịch, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Nhật Bản, Nhóm giải pháp Thành phố số trên toàn cầu Dell Technologies, chia sẻ: "Để xây dựng một tương lai tốt hơn, chúng ta cần nhìn nhận rằng thành công của doanh nghiệp và phúc lợi của nhân viên có mối quan hệ khắn khít. Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cho thấy việc chuyển đổi số bền vững chỉ xảy ra khi con người và công nghệ giao thoa với nhau".

Theo ông Amit Midha, để chuyển đổi số hiệu quả, doanh nghiệp nên cân nhắc cách tiếp cận 3 hướng. Đầu tiên, cung cấp cho nhân viên trải nghiệm làm việc đồng nhất, ở bất kỳ nơi nào họ làm việc, chứ không phải chỉ ở văn phòng. Thứ hai, hỗ trợ thúc đẩy năng suất làm việc bằng cách cung cấp cho nhân viên những công cụ công nghệ hiệu quả.

"Nhân viên cần được cung cấp công cụ phù hợp để hoàn thành công việc, dù cho họ làm việc ở đâu, vào lúc nào. Các doanh nghiệp cần đảm bảo những công cụ và hạ tầng cần thiết luôn sẵn sàng để hỗ trợ nhân viên đạt được thành công", ông Vũ Trần - Tổng Giám đốc Dell Technologies Việt Nam cho biết.

Cuối cùng và cũng là giải pháp quan trọng nhất, doanh nghiệp cần truyền cảm hứng cho nhân viên qua văn hóa đồng cảm và phong cách lãnh đạo phù hợp.

Xây văn hóa doanh nghiệp quan trọng hơn công nghệ chuyển đổi số 1
Ông Vũ Trần - Tổng Giám đốc Dell Technologies Việt Nam

Thực tế chỉ ra, riêng công nghệ cho hoạt động chuyển đổi số là không đủ. Các doanh nghiệp cũng cần phải tạo ra môi trường làm việc bình đẳng cho tất cả mọi người với nhu cầu, sở thích và trách nhiệm.

Số liệu của Dell Technologies cho thấy, 35% người tham gia khảo sát từ Việt Nam đang chậm trễ, hoặc không muốn chấp nhận thay đổi.

Theo lãnh đạo của Dell Technologies, các doanh nghiệp cần phải xây dựng một văn hóa xem nhân viên như nguồn lực quý báu nhất của doanh nghiệp về sự sáng tạo, cũng như giá trị, dưới sự dẫn dắt của những lãnh đạo có sự đồng cảm.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, các doanh nghiệp còn rất nhiều việc cần làm và sự đồng cảm phải trở thành nền tảng để đưa ra quyết định phù hợp, từ đơn giản hóa công nghệ cho hơn 60% người tham gia khảo sát cảm thấy bị ngộp bởi những công nghệ phức tạp, cho đến điều chỉnh các chương trình chuyển đổi sao cho phù hợp với các cá nhân.