5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế

Phương Anh - 16:25, 07/11/2021

TheLEADERTrong ngắn hạn, các biện pháp phục hồi kinh tế sẽ tập trung vào kiểm soát tốt dịch Covid-19, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, và đảm bảo an sinh xã hội.

Tại họp báo Chính phủ mới đây, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương cho biết nội dung cơ bản của chương trình phục hồi đề xuất 5 nhóm giải pháp.

Các giải pháp này dựa trên cơ sở tham khảo các bài học kinh nghiệm của quốc tế, các bài học kinh nghiệm trong quá khứ, đặc biệt là thời kỳ suy thoái kinh tế giai đoạn 2009 – 2011.

Trên cơ sở đó, đề ra quan điểm quan trọng và cốt lõi là kết hợp cả phục hồi và phát triển, kết hợp giữa ngắn hạn và dài hạn.

5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cụ thể, nhóm giải pháp thứ nhất liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng linh hoạt, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế - xã hội được bình thường.

“Đây là giải pháp căn cơ, điều kiện cần để thực hiện các giải pháp khác”, ông Phương nhấn mạnh.

Nhóm giải pháp thứ hai liên quan đến an sinh xã hội. “Đây là vấn đề thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, phát triển hài hòa giữa vấn đề kinh tế và vấn đề xã hội, đặc biệt là hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”, ông Phương cho hay.

Nhóm giải pháp thứ ba liên quan đến hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ gia đình gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19 thời gian qua.

Từ đó, giúp nhóm này có cơ hội phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như có các nguồn lực cần thiết để phục vụ cho chặng đường dài sắp tới.

Nhóm giải pháp thứ tư mang tính dài hơi, liên quan đến thúc đẩy đầu tư công. Bên cạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng kế hoạch, đầu tư công trung hạn, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất các điểm nhấn trong việc thúc đẩy đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Nhóm giải pháp thứ năm mang tính chất quản lý, điều hành, đặc biệt hướng tới mục tiêu quản lý rủi ro cũng như kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.