Analytic
Hotline: 08887 08817

H&M mở thêm 2 cửa hàng mới nhưng doanh thu thấp hơn khi mới vào Việt Nam

Cuối năm 2017 H&M chỉ cần 2 cửa hàng đã đạt doanh thu 70 triệu SEK tại thị trường Việt Nam nhưng với 4 cửa hàng hiện tại doanh thu của hãng thời trang này chỉ đạt 69 triệu SEK.