Analytic
Hotline: 08887 08817

Webinar trở thành công cụ marketing phổ biến

Ứng biến với dịch bệnh, Webinar Marketing nhanh chóng trỗi dậy trở thành xu hướng mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng tệp khách hàng hiệu quả.

Góc nhìn marketing từ việc ứng dụng Webinar

Khảo sát mới nhất của Adsota cho thấy, 50% trong số hơn 330 doanh nghiệp được hỏi cho rằng khả năng tạo ra khách hàng tiềm năng của Webinar Marketing là hiệu quả.