Bốn luật dự kiến có hiệu lực sớm từ 1/8

Minh Anh - 12:08, 28/05/2024

TheLEADERChính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Các tổ chức tín dụng để các luật này có hiệu lực từ 1/8, thay vì 1/7 như trước đây.

Bốn luật dự kiến có hiệu lực sớm từ 1/8
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024. Ảnh: Hoàng Anh.

Ngày 27/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP, thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng. 

Theo đó, các luật này dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024.

Trước đó, Luật Đất đai 2024, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến có hiệu lực sớm từ 1/7/2024. Luật Các tổ chức tín dụng dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. 

Tờ trình dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định xây dựng, ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2024). 

Bộ Tư pháp báo cáo lại Chính phủ tại phiên họp Chính phủ gần nhất theo quy định.

Trước đó, ngày 26/5/2024, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng.

Phó thủ tướng đề nghị các chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật trên nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các luật được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm dự kiến từ ngày 1/8/2024.