Các ngân hàng chỉ kỳ vọng tăng trưởng tín dụng 17% trong năm 2017

Minh An - 11:14, 03/10/2017

TheLEADERKết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo, thống kê của NHNN tiến hành vào tháng 9/2017.

Vụ Dự báo, thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế trong quý IV/2017 là 6%.

Mức tăng trưởng cho cả năm 2017 được kỳ vọng là 17%, cao hơn so với cuộc khảo sát vào tháng 6 là 16,3%.

Báo cáo tháng 9 của Tổng cục thống kê mới đây cho biết, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 11,02% (cùng kỳ năm trước tăng 10,46%). Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm gần đây được nhắc đến là 21% nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Đối với huy động vốn trong toàn hệ thống, kết quả khảo sát cho biết, các ngân hàng kỳ vọng tăng trưởng thêm 5,32% trong quý cuối năm và 16% cho cả năm 2017.

Các ngân hàng cho biết, mặt bằng lãi suất bình quân toàn hệ thống được kỳ vọng giảm 0,22 điểm phần trăm đối với lãi suất cho vay và 0,17 điểm phần trăm với lãi suất tiền gửi trong quý IV/2017.

Đa số các ngân hàng đều kỳ vọng mạnh mẽ vào sự phục hồi của nhu cầu vay vốn cũng như nhu cầu gửi tiết kiệm và dịch vụ thanh toán của khách hàng.

Kết quả khảo sát cho biết các tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống bình quân tăng 13,6%. Theo các ngân hàng, mức độ lành mạnh của các nhóm khách hàng tiếp tục được duy trì ổn định. Cụ thể 79% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể đang ở mức bình thường.