Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh

Anh Nguyên - 14:04, 16/01/2018

TheLEADERChính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh
Chính phủ bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Nghị định 08/2018/NĐ-CP gồm 9 chương, 19 điều sửa đổi, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, lĩnh vực thuốc lá, điện lực, nhượng quyền thương mại, thương mại điện tử,...

Về lĩnh vực xăng dầu, Chính phủ bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu. 

Cụ thể, bãi bỏ Điều 5 (Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu); khoản 6 Điều 7 (Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu); Điều 10 (Điều kiện sản xuất xăng dầu); khoản 1 Điều 24 (Điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu); khoản 5 Điều 41 (Cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện lộ trình nâng cấp, bảo đảm phù hợp quy hoạch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đó).

Về lĩnh vực thương mại điện tử, Nghị định mới sửa đổi một số điều trong Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ.

Theo đó, nới lỏng nhiều quy định trong việc lập website thương mại điện tử tại Việt Nam so với quy định cũ. Với quy định mới, các thương nhân, tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân có quyền được thiết lập website thương mại điện tử mà không cần phải có website với tên miền hợp lệ hay không cần có chức năng, nhiệm vụ phù hợp như quy định trước đây.

Trong quản lý website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, nghị định mới quy định bãi bỏ “Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet" và điều kiện các tổ chức, cá nhân cần có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hay phải có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet mới được thành lập website thương mại điện tử bán hàng. 

Đối với điều kiện tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, Nghị định mới bãi bỏ Yêu cầu về tài chính và yêu cầu về kỹ thuật.

Về lĩnh vực điện lực, bên cạnh việc bãi bỏ một số điều khoản của Nghị định số 137/2013/NĐ-CP, Nghị định mới bổ sung nhiều quy định đối với hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực.

Hoạt động tư vấn chuyên ngành bao gồm: tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện (không bao gồm hoạt động lập dự án đầu tư, đấu thầu công trình điện) và tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp).

Điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực chỉ áp dụng đối với các hạng mục công trình liên quan trực tiếp đến chuyên ngành điện, các hạng mục công trình xây dựng áp dụng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Về lĩnh vực nhượng quyền thương mại, Nghị định sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh đối với Bên nhượng quyền: "Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm” và bãi bỏ quy định về hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018.