Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020

Tùng Anh - 10:52, 01/12/2020

TheLEADERNhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ tháng cuối cùng của năm 2020, trong đó nổi bật là các chính sách liên quan đến hoạt động của báo chí, chính sách về thuế, kê khai tài sản...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020
Nhiều chính sách mới có hiêu lực từ tháng 12/2020

Tăng mức phạt tiền trong hoạt động báo chí

Theo Nghị định 119/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/12/2020, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên, người vi phạm bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, gấp đôi so với quy định trước đó.

Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên. Mức phạt các hành vi này theo quy định trước đó là từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi có lời nói, hành động đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, nghị định này cũng gia tăng mức phạt đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí.

Cụ thể, phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, trước đây chỉ phạt 1đến 3 triệu đồng. Phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, trước đây chỉ phạt 5 đến 10 triệu đồng. Phạt từ 70 đến 100 triệu đồng nếu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, trước đây chỉ phạt 20 đến 30 triệu đồng.

Trong cả ba trường hợp nêu trên, báo chí đều buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Với trường hợp đăng thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, báo chí còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 12 tháng (trước đây chỉ bị đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng).

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế

Khoản 2 điều 30 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5/12/2020 đã nêu rõ, theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của từng người nộp thuế.

Các thông tin bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp, ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản.

Đồng thời, trong trường hợp cần thanh tra, kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản, số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của các thông tin này. 

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ba quý đầu tối thiểu 75%

Điểm b khoản 6 điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP cũng chỉ rõ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của ba quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp ba quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. 

Như vậy, hết ngày 31/10 hàng năm, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của ba quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm; nếu nộp thấp hơn doanh nghiệp sẽ phải nộp tiền chậm nộp.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2020
Một số chính sách về thuế có hiệu lực từ tháng 12/2020 cần được lưu ý

Làm mất hóa đơn bị phạt đến 10 triệu đồng

Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 5/12/2020, trong đó có quy định mức phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn.

Cụ thể, phạt cảnh cáo nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng có tình tiết giảm nhẹ; làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người bán đã lập hóa đơn khác thay thế

Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng). Phạt từ 4 đến 8 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập… Phạt từ 8 đến 10 triệu đồng nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn không thuộc các trường hợp trên.

Xử lý người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ 20/12/2020 đã đề cập đến việc xử phạt hành vi kê khai không trung thực. 

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập nhưng kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ sẽ không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.

Ngoài ra, người kê khai không trung thực có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm. Nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch. Trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau hai lần được đôn đốc bằng văn bản thì có thể bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Khai sai số tiền mang theo khi xuất cảnh bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định các mức phạt đối với người xuất cảnh không khai, khai sai số tiền, vàng mang ra nước ngoài vượt quá mức quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Theo Nghị định này, phạt từ 1 đến 3 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 5 đến 10 triệu đồng. Phạt từ 5 đến 15 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 30 đến dưới 70 triệu đồng.

Phạt từ 15 đến 25 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 70 đến dưới 100 triệu đồng. Phạt từ 30 đến 50 triệu đồng nếu số tiền, vàng vượt quá có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.