Chủ tịch Quảng Ninh ra chỉ thị cải thiện môi trường kinh doanh

Quỳnh Chi - 14:08, 18/11/2019

TheLEADERChủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra chỉ thị về việc thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Chủ tịch Quảng Ninh ra chỉ thị cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có nhiều chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và nỗ lực nhằm cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các sở, ban, ngành và địa phương đã có sự chủ động vào cuộc và tích cực hơn, đa dạng các hình thức tương tác với doanh nghiệp, triển khai hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ".

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, phản ánh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức kinh tế cho thấy, quá trình tổ chức thực hiện tại một số sở, ban, ngành và địa phương vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra mặc dù Quảng Ninh nhiều năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). 

Chủ tịch Quảng Ninh ra chỉ thị cải thiện môi trường kinh doanh
Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Theo ông Thắng, một số nội dung triển khai còn mang tính hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa rõ nét. Chính vì vậy, 17 nhiệm vụ trọng tâm đã được người đứng đầu tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh trong chỉ thị gửi đến các sở, ban, ngành và địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong đó, các cơ quan đầu mối các chỉ số thành phần PCI khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đã đề ra, nhất là đối với các chỉ số dự báo chưa đạt mục tiêu. 

Nâng cao tính minh bạch cổng thông tin điện tử của tỉnh, các cổng thông tin điện tử thành phần và các kênh thông tin khác. Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính và các nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị các sở ban ngành và địa phương tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực, cụ thể tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp bằng văn bản (có thời hạn cụ thể) và công khai kiến nghị trên các cổng thông tin điện tử. Đồng thời, kết nối trang fanpage DDCI Quảng Ninh và cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của UBND tỉnh để theo dõi, đôn đốc. 

Rà soát chặt chẽ, nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là tại các trung tâm hành chính công các cấp. Thường xuyên đổi mới cách làm việc cũng như phương pháp đánh giá cán bộ công chức; kiên quyết thay thế những người không đủ năng lực, trình độ và phẩm chất.

Người đứng đầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình thực hiện dự án của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ" và hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng đi vào thực chất. 

Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với cơ quan đầu mối (IPA) trong công tác hỗ trợ đầu tư, định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin, kết quả triển khai hỗ trợ đầu tư về IPA để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Các sở, ban, ngành đẩy mạnh chủ động tiếp xúc với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp từ chính sách, tiếp cận đất đai, thông tin, nguồn lao động... 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông tới cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ về các chủ trương, chính sách của tỉnh Quảng Ninh có tác động trực tiếp tới doanh nghiệp, những nỗ lực của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI).