Chuỗi cầm đồ F88 báo lãi 45 tỷ đồng

Trần Anh - 14:02, 08/03/2021

TheLEADERLợi nhuận của hệ thống F88 tăng mạnh vào giai đoạn nửa cuối năm 2020, khi dịch Covid-19 tại Việt Nam tạm lắng xuống.

Công ty cổ phần Kinh doanh F88, đơn vị quản lý chuỗi cầm đồ F88 công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2020, cho thấy lợi nhuận sau thuế tăng lên gần 45 tỷ đồng. Phần lớn lợi nhuận được ghi nhận trong nửa cuối năm bởi sáu tháng đầu công ty chỉ lãi 2,7 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 434 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do đẩy mạnh vay nợ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 1,41 lần năm 2019 lên 2,31 lần năm 2020.

Trong năm 2020, F88 đã liên tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị trái phiếu huy động 400 tỷ đồng, lãi suất quanh mức 12,5% một năm.

Đầu năm 2021, F88 tiếp tục huy động vốn thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp khi phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất cố định 12%/năm và được trả lãi định kỳ sau 3 tháng/lần.

Doanh nghiệp cho biết số tiền huy động được dùng cho hoạt động kinh doanh cho vay cầm cố, đồng thời mở rộng hệ thống cửa hàng và chi trả lương thưởng cho cán bộ nhân viên.

Chuỗi cầm đồ F88 được thành lập năm 2013 và bắt đầu tăng trưởng nhanh sau đó bốn năm nhờ nhận vốn đầu tư của Mekong Capital và Granite Oak. Đến nay, quy mô chuỗi cầm đồ này đã tăng lên 300 phòng giao dịch với gần 2.000 người.