Công bố 8 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư giai đoạn 2017 - 2020

An Nhiên - 07:44, 26/12/2017

TheLEADERTổng vốn đầu tư 8 dự án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông dự kiến hơn 104 nghìn tỷ đồng, chuẩn bị đầu tư từ năm 2017, cơ bản hoàn thành năm 2021.

Công bố 8 dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tư giai đoạn 2017 - 2020
Cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được đưa vào khai thác năm 2015 - Ảnh: VEC

Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông được đầu tư giai đoạn 2017 - 2020. 

Cụ thể, dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 14.703 tỷ đồng trong đó có 5.005 tỷ đồng vốn nhà nước.

Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 7.769 tỷ đồng trong đó có 2.226 tỷ đồng vốn nhà nước.

Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 8.648 tỷ đồng trong đó có 3.030 tỷ đồng vốn nhà nước.

Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 13.596 tỷ đồng trong đó có 6.863 tỷ đồng vốn nhà nước.

Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 5.131 tỷ đồng trong đó có 2.532 tỷ đồng vốn nhà nước.

Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 15.013 tỷ đồng trong đó có 7.079 tỷ đồng vốn nhà nước.

Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 19.648 tỷ đồng trong đó có 8.076 tỷ đồng vốn nhà nước.

Dự án đầu tư ĐTXD công trình đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư dự kiến là 19.571 tỷ đồng trong đó có 5.551 tỷ đồng vốn nhà nước.

Mục tiêu đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải một số đoạn cấp bách, từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao.

Kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị đặc biệt là 3 vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Dự kiến, các dự án thuộc danh mục này sẽ được chuẩn bị đầu tư từ năm 2017, cơ bản hoàn thành năm 2021.