Google "tung" công cụ mới giúp người dùng tìm kiếm việc làm dễ dàng

Anh Nguyên - 13:44, 16/11/2017

TheLEADERNgay trong phần Tìm kiếm, người dùng có thể trực tiếp tìm hiểu thông tin mức lương của công việc.

Google "tung" công cụ mới giúp người dùng tìm kiếm việc làm dễ dàng
Trong phần Tìm kiếm, người dùng có thể trực tiếp tìm hiểu mức lương của công việc.

Theo thông báo từ Google, thông tin về lương sẽ được hiển thị trực tiếp trong kết quả tìm kiếm khi người dùng tìm việc làm trên mạng. Điều này đồng nghĩa mọi người sẽ không phải nhấp chuột và quét mô tả công việc để xác định mức lương phù hợp với nhu cầu trước khi nộp đơn ứng tuyển.

Google đã giải thích rằng, lương là một nhân tố quan trọng trong việc tìm kiếm đúng việc làm, nhưng theo ước tính, hiện nay, hơn 85% tin tuyển dụng tại Mỹ bị thiếu thông tin này. 

Sử dụng lịch sử về vị trí công việc, địa điểm, nhà tuyển dụng thu thập từ các nguồn trực tuyến như Glassdoor, PayScale, LinkedIn, Google có thể xác định và hiển thị các mức lương ước tính trong mỗi tin đăng tuyển, giúp ứng viên có cái nhìn rõ hơn về công việc họ đang tìm kiếm.

Google khẳng định công cụ mới là kết quả từ phản hồi của người dùng, đồng thời cải tiến chế độ tìm kiếm dựa trên vị trí và các ứng dụng tuỳ chọn. 

Vài tuần tới, phần Tìm kiếm sẽ cho phép mọi người lưu các công việc cá nhân trong mục "Saved Jobs" và có thể truy cập trên mọi thiết bị. Tiện ích này sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm công việc phù hợp.