Hoà Phát đặt kế hoạch lợi nhuận giảm

Trần Anh - 16:24, 30/04/2022

TheLEADERDù doanh thu năm 2022 dự kiến tăng nhẹ, Hòa Phát đánh giá lợi nhuận sẽ giảm do những thách thức khi giá nguyên, nhiên liệu có xu hướng tăng, giá bán biến động không tương xứng, chi phí tài chính tăng do xu hướng lãi suất đi lên khi chính sách tiền tệ thắt chặt.

Hoà Phát đặt kế hoạch lợi nhuận giảm
Hoà Phát dẫn đầu thị phần về thép xây dựng, ống thép - tôn mạ.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hoà Phát (Hòa Phát) vừa công bố, công ty đặt kế hoạch doanh thu năm nay là 160.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ so với 2021. Lợi nhuận sau thuế 25.000-30.000 tỷ đồng, giảm 4.250 - 9.520 tỷ đồng so với thực hiện 2021. Tỷ lệ chia cổ tức năm nay dự kiến 25%.

Doanh thu năm nay dự kiến tăng nhẹ (khoảng 7%) so với năm trước nhờ sản lượng của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, sản phẩm container và doanh thu từ mảng điện máy gia dụng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng nhận diện loạt thách thức khi giá nguyên, nhiên liệu có xu hướng tăng, giá bán biến động không tương xứng, chi phí tài chính tăng do xu hướng lãi suất đi lên khi chính sách tiền tệ thắt chặt...nên lợi nhuận giảm.

Năm nay, tập đoàn này đặt mục tiêu hoàn thành các giấy tờ pháp lý, đầu tư xây dựng một phần do dự án khu liên hợp sản xuất Gang thép Hoà Phát Dung Quất 2. Nhà máy sản xuất container cũng dự kiến đưa vào chạy thử vào cuối năm nay.

Hoà Phát cũng đặt mục tiêu bán hết số lượng sản phẩm sản xuất ra, tiếp tục dẫn đầu thị phần về thép xây dựng, ống thép - tôn mạ.

Quý I/2022, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 44.400 tỷ đồng, tăng 41% và thực hiện 28% kế hoạch năm. Mức lãi sau thuế là 8.200 tỷ đồng, tăng 17% do các khoản chi phí bán hàng, tài chính và quản lý doanh nghiệp đều tăng trong kỳ. 

Năm ngoái, Hoà Phát ghi nhận doanh thu 150.865 tỷ đồng, tăng 65% so với 2020. Lãi sau thuế là 34.521 tỷ, gấp 2,6 lần năm liền kề. Sau khi trích lập các quỹ, lãi ròng còn lại của tập đoàn này năm ngoái là 32.812 tỷ đồng.

Thép và sản phẩm từ thép vẫn là lĩnh vực cốt lõi, góp nhiều nhất vào kết quả kinh doanh của tập đoàn này năm ngoái.

Doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức năm 2021 ở mức 35% (tăng 5% so với 2020), với 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.