Hơn 12.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8

Nguyễn Anh - 16:02, 28/08/2017

TheLEADERSố liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hơn 12.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8
Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm nhiều lao động trong số các doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh, có 12.404 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 8, với số vốn đăng ký là 131.378 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước. 

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 là 101.659 lao động, tăng 8,8% so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến tháng 8, có 85.357 doanh nghiệp thành lập mới và 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Các doanh nghiệp thành lập mới có tổng vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng tăng 44,8% so với cùng kỳ năm 2016

Ngoài ra, hơn 24 nghìn lượt doanh nghiệp hiện hữu đăng đăng ký tăng thêm 1,1 triệu tỷ đồng, nâng tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1,93 triệu tỷ đồng.

Các doan nghiệp thành lập mới đã tăng đầu tư vào các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, kinh doanh bất động sản, xây dựng trong khi giảm đầu tư vào nông nghiệp, khai khoáng.