[Infographics] 12,8 triệu lao động chịu ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 thứ 4

Nhật Hạ - 17:15, 06/07/2021

TheLEADERLàn sóng Covid-19 thứ 4 đã tác động tiêu cực tới 12,8 triệu lao động gồm mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/ nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…