Kế hoạch đột phá của VACD

T.P - 07:00, 18/03/2024

TheLEADERHội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam xác định tập trung nguồn lực thực hiện 10 nhóm công việc trong năm 2024.

Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024 ngày 16/3 tại Hà Nội. 

Kế hoạch đột phá của VACD
Hội nghị ban chấp hành mở rộng của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam 2024

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết, năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động của hội và các đơn vị thành viên vẫn được duy trì, đã nỗ lực thực hiện thành công khoảng 150 hội nghị, tọa đàm, đào tạo, kết nối…

Các chương trình đa dạng về chủ đề, tập trung vào các lĩnh vực then chốt nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị cho các hội viên và doanh nghiệp khác. 

Nhiều hội nghị quốc tế quy mô lên tới hàng nghìn người đã được hội và các đơn vị thành viên như VNHR, CFO, CSMO, TheLEADER tổ chức thành công và để lại dấu ấn trong cộng đồng doanh nghiệp.

Uy tín và những hoạt động chất lượng được tổ chức liên tục đã ngày càng nâng cao vị thế của hội, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước, mở rộng thêm số lượng hội viên.

Năm 2024, Ban chấp hành VACD xác định tập trung nguồn lực thực hiện 10 nhóm công việc quan trọng.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức hội theo hướng tinh gọn, đa nhiệm, hiệu quả, kết hợp kinh nghiệm, trí tuệ và sức trẻ.

Với nguồn lực lớn chuyên gia đầu ngành, hội sẽ tăng cường hoạt động nghiên cứu, tư vấn, góp ý chính sách.

Theo đề nghị của hội viên và doanh nghiệp khác, hội sẽ tổ chức các chương trình đào tạo các nghiệp vụ về quản trị trong doanh nghiệp; đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên.

Các CLB thành viên tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động sự kiện chuyên ngành, kết nối và đào tạo liên quan đến nhân sự, tài chính, tiếp thị.

Đồng thời, hội cũng định hướng tiếp tục hợp tác với các trường đại học, nâng tầm hoạt động báo chí truyền thông; hoàn thiện và ban hành quyết định công nhận CLB Giám đốc pháp chế.

Đặc biệt, hội sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2028 vào tháng 10/2024 để bầu ban chấp hành mới, thông qua những kế hoạch quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của hội đáp ứng mục tiêu “Vì một nền quản trị tốt hơn” cho đất nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhóm công việc nêu trên, hội sẽ lựa chọn nhân sự tham gia vào hoạt động của văn phòng trung ương hội để kiện toàn ban thư ký.

Ban chấp hành hội cũng yêu cầu các bộ phận rà soát, hiệu chỉnh các quy định, quy chế nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của văn phòng và các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, ban chấp hành hội thống nhất xây dựng chỉ số đo lường hiệu quả, hiệu suất công việc (KPI) cho ban lãnh đạo hội.

Văn phòng trung ương hội tăng cường tổ chức các sự kiện kết hợp với các đơn vị trực thuộc nhằm kết nối chặt chẽ hơn nữa các tổ chức thuộc hội, huy động tối đa nguồn lực từ các hội viên.

Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của các ban chuyên môn như hội viên, nghiên cứu và đào tạo, pháp luật và bảo vệ hội viên, công nghệ và quản trị.

VACD thành lập năm 2007 tập hợp các nhà quản trị doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh nhằm góp phần nâng cao năng lưc quản trị cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, kiên định mục tiêu “Vì một nền quản trị tốt hơn” . Hội hiện có 209 hội viên gồm 81 tổ chức và 128 cá nhân; sáu đơn vị thành viên gồm: Tạp chí điện tử TheLEADER; 3 CLB giám đốc các lĩnh vực nhân sự (VNHR), tài chính (CFO), Sale & Marketing (CSMO); CLB Golf VACD và CLB VACD miền Trung – Tây Nguyên.