Khó khăn bủa vây các dự án đô thị Quảng Trị

Nguyễn Cảnh - 14:31, 02/10/2021

TheLEADERQuy hoạch, sự thay đổi quy định pháp luật, cơ sở pháp lý về lựa chọn nhà đầu tư… là những khó khăn chính yếu hiện tại đối với các dự án đang nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư tại tỉnh Quảng Trị.

Khó khăn bủa vây các dự án đô thị Quảng Trị
Đang ghi nhận khoảng 9 dự án đô thị, nhà ở đang gặp vướng mắc, khó khăn liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư. (ảnh minh họa)

Cụ thể, quy hoạch tỉnh đang trong quá trình tổ chức lập; quy hoạch đô thị có độ phủ thấp, chậm được điều chỉnh; các quy hoạch ngành chưa đầy đủ. Một số quy định liên quan các dự án phát triển đô thị đang trong quá trình xây dựng. Vì vậy, các dự án nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư gặp nhiều khó khăn trong quá trình thẩm định, xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, làm cơ sở để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Vấn đề tiếp theo là sự thay đổi quy định pháp luật đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất. Từ năm 2020 tới nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 25/2000/NĐ-CP, Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị... Theo đó, các quy định về điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư... đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, các căn cứ pháp lý, quy trình thủ tục, thành phần và biểu mẫu hồ sơ... cũng phải thay đổi theo - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết.

Bên cạnh đó là Nghị định 25/2020/NĐ-CP (hiệu lực ngày 20/4/2020) quy định việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành trên cơ sở bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế đồng thời quy định về phân cấp tổ chức đấu thầu và giao trách nhiệm cho Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quản lý của mình ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án. Tuy vậy, hiện các Bộ đang trong quá trình hoàn thiện các quy định theo Nghị định 25 nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể nên một số dự án đề xuất chủ trương đầu tư gặp khó khăn về cơ sở pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư.

Được biết, tỉnh ghi nhận khoảng 9 dự án đô thị, nhà ở đang gặp vướng mắc, khó khăn liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư.

Điển hình là các dự án: Khu đô thị Thuận Châu tại TP Đông Hà (quy mô khoảng 27ha, hiện TP Đông Hà đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch), Khu nhà ở đô thị kết hợp nhà ở xã hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà (khoảng 18ha), Khu đô thị Hawee Park Land Đông Hà (khoảng 10ha, hồ sơ dự án chưa hợp lệ), Khu đô thị mới Gio Linh 1 (khoảng 47,2 ha, đang trong quá trình chỉnh sửa hồ sơ), Khu dịch vụ thương mại và sản xuất Thống Nhất Hải Lăng (10ha, hồ sơ dự án chưa hợp lệ), Eden Garden (Khu resort và dịch vụ du lịch tại Cồn Cỏ, quy mô khoảng 3,8ha, hồ sơ dự án chưa hợp lệ).