Kiến nghị cho phép xây dựng căn hộ siêu nhỏ 25m2 tại ven đô

Minh Anh - 07:05, 13/09/2017

TheLEADERHiệp hội Bất động sản TP. HCM kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép xây dựng căn hộ nhỏ có diện tích từ 25 - 45m2 tại các quận ven đô và các huyện ngoại thành trong địa bàn TP. HCM.

Kiến nghị cho phép xây dựng căn hộ siêu nhỏ 25m2 tại ven đô
Một loại hình căn hộ nhỏ

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND thành phố về quy định diện tích tối thiểu đối với căn hộ chung cư. Theo đó, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM cho rằng, Luật Nhà ở 2014 đã giao thẩm quyền cho Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm quyền quyết định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại, nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Bên cạnh đó, đối với TP. HCM, nhu cầu về căn hộ chung cư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại diện tích nhỏ từ 1 - 2 phòng ngủ có giá bán vừa túi tiền của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ lực lượng vũ trang, sinh viên, công nhân lao động và người nhập cư là rất lớn. 

Nhu cầu này cần phải được giải quyết thật thỏa đáng để đảm bảo ổn định an cư cho người dân và thực hiện thành công chương trình đột phá thứ 7: "Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị" đã được Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X thông qua.

Do đó, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành "Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN về nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" và "quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng QCXDVN" để thay thế "Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4451:2012 về Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế" và "Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2008/BXD". Trong đó, có quy định về tiêu chuẩn thiết kế căn hộ chung cư nhà ở thương mại, nhà ở xã hội;

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM cho rằng, việc phát triển thiếu kiểm soát hiệu quả loại căn hộ chung cư nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 45m2 sàn sẽ làm đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đô thị hóa, tốc độ tăng dân số cơ học rất cao, làm gia tăng tình trạng quá tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống hạ tầng xã hội của thành phố.

Chính vì vậy, hiệp hội kiến nghị Bộ Xây dựng và UBND thành phố cho phép căn hộ chung cư nhà ở thương mại có diện tích tối thiểu 25m2 sàn nhưng phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, kiến trúc nhà ở và nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiệp hội Bất động sản TP. TP. HCM kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tỷ lệ căn hộ nhỏ có diện tích từ 25m2 sàn đến dưới 45m2 sàn không vượt quá 25 - 30% tổng số căn hộ của chung cư. 

Đối với TP. TP. HCM, hiệp hội cho rằng có thể cho phép xây dựng loại căn hộ nhỏ có diện tích từ 25m2 sàn đến dưới 45m2 sàn tại các quận ven và các huyện ngoại thành.