Lãi suất vay mua nhà ở xã hội giữ nguyên mức 5%

22:40, 24/01/2018

TheLEADERLãi suất cho vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được giữ nguyên ở mức 5%.

Quyết định 117/QĐ-TTg do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ ký quy định giữ nguyên mức lãi suất là 5%/năm đối với việc cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội .

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội giữ nguyên mức 5%
Người mua vẫn chưa tiếp cận được gói tín dụng mới sau khi kết thúc gói 30.000 tỷ đồng.

Các đối tượng được quy định trong trong Nghị định trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, trường hợp khách hàng chỉ muốn vay thấp hơn 15 năm sẽ được phép thỏa thuận với ngân hàng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 13/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn một năm trôi qua kể từ khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, hàng nghìn người mua nhà ở xã hội gặp khó khăn về vốn do các chương trình hỗ trợ mua nhà ở xã hội khác vẫn chưa triển khai được. 

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) cũng có kiến nghị phân bổ khoảng 1.000 tỷ đồng (trong nguồn vốn 2.000 tỷ đồng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận phân bổ cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ chính sách nhà ở từ giữa năm 2017).

Cùng với đó, HoREA cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phân bổ ngân sách hàng năm khoảng từ 1.000 - 2.000 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2018-2020 để cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội vay với lãi suất khoảng 4,8%/năm.

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội áp dụng với 4 nhóm đối tượng sau: 

1. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước, nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia đầu tư phát triển nhà ở thương mại; đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo dự án để cho thuê, cho thuê mua, bán cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở.

3. Các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở.

4. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực phát triển và quản lý nhà ở xã hội.