Lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho dự án đầu tư giữa đại dịch Covid-19

Nhật Hạ - 15:25, 19/07/2021

TheLEADERTổ công tác đặc biệt sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho dự án đầu tư giữa đại dịch Covid-19
Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ tới các dự án đầu tư tại nhiều tỉnh thành. Ảnh: Modmo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài được thành lập vào năm 2020.

Theo đó, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh làm tổ trưởng, cùng sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành và Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổ công tác đặc biệt lần này có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương; giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất hướng xử lý.

Tổ cũng sẽ đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương. Từ đó, tham mưu cho Thủ tướng các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới; chủ động tiếp cận, đàm phán với các tập đoàn lớn, có công nghệ cao nhằm vận động, xúc tiến đầu tư.

Hướng tới việc thu hút các dự án có chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, có sự lan tỏa, tổ công tác sẽ thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư. Đồng thời tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, đầu tư vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao gắn với hợp tác đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, tổ cũng hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt nam.

Các dự án thuộc phạm vi rà soát của tổ công tác gồm dự án đầu tư công (dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài); dự án đầu tư kinh doanh, gồm dự án đầu tư trong nước và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

Như vậy, so với tổ công tác thành lập năm 2020, tổ công tác đặc biệt lần này có vai trò, nhiệm vụ lớn hơn rất nhiều với nhiệm vụ bao quát toàn bộ hoạt động đầu tư của nền kinh tế.

Trong khi đó, tổ công tác trước đây chủ yếu tập trung tham mưu cho Thủ tướng các cơ chế, chính sách, tiêu chí cho việc thu hút các FDI, đón sóng đầu tư nước ngoài. Đơn cử như việc tập trung xây dựng chính sách, đàm phán để thu hút các tập đoàn lớn, các FDI có quy mô toàn cầu và thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết.