Loại bỏ loạt dự án tỷ đô khỏi danh mục quốc gia đầu tư 2021-2025

Nguyễn Cảnh - 14:05, 20/10/2021

TheLEADERHai dự án năng lượng và ba dự án sản xuất ô tô bị đề xuất loại khỏi danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025.

Loại bỏ loạt dự án tỷ đô khỏi danh mục quốc gia đầu tư 2021-2025
2 dự án điện khí tại Quảng Trị và Thanh Hóa bị loại khỏi Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 (ảnh minh họa)

Thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài đã góp ý về tờ trình của Bộ Kế hoạch và đầu tư về ban hành danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là danh mục 2021-2025). 

Trong đó, Bộ Công thương đề nghị loại 3 dự án trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng khỏi danh mục.

Thứ nhất, là dự án hệ thống đường ống dẫn khí mỏ Báo Vàng về Quảng Trị. Theo Bộ Công thương, mỏ khí Báo Vàng chưa được nhà thầu lập kế hoạch phát triển đại cương (ODP) và kế hoạch phát triển mỏ (FDP), do đó chưa có các thông tin cụ thể về hệ thống thiết bị, đường ống dẫn khí, thời điểm mỏ bắt đầu khai thác.

Dự án nhà máy điện khí và kho khí hóa lỏng đầu tư tại khu kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) được đề xuất với công suất 5.000MW đang được xem xét, bổ sung tại dự thảo Quy hoạch điện VIII. Do đó, Bộ Công thương đề nghị đưa dự án ra khỏi danh mục 2021-2025.

Ở tình trạng tương tự, là dự án Trung tâm điện lực LNG Hải Lăng (Quảng Trị) công suất 4.500MW. Giai đoạn 2 của dự án đang được Bộ Công thương xem xét, bổ sung tại dự thảo Quy hoạch điện VIII. Bộ Công thương đề nghị đưa dự án này ra khỏi danh mục 2021-2025 do dự thảo Quy hoạch điện VIII chưa được Thủ tướng phê duyệt.

Trước đề nghị nêu trên của Bộ Công thương đối với 3 dự án, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất giữ lại dự án hệ thống đường ống dẫn khí mỏ Báo Vàng về Quảng Trị. Nguyên nhân bởi dự án đã trong quy hoạch, còn thông tin về hệ thống thiết bị sẽ được cụ thể hóa khi có nhà đầu tư vào triển khai.

Về 2 dự án còn lại, Bộ Kế hoạch và đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Công thương đưa ra khỏi dự thảo danh mục 2021-2025 do dự thảo Quy hoạch điện VIII chưa được phê duyệt. Trường hợp sau khi quy hoạch dự án được phê duyệt bổ sung thì sẽ cập nhật 2 dự án vào danh mục.

Sau khi tiếp thu ý kiến từ các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, danh mục 2021-2025 gồm 157 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 71,46 tỷ USD.

Dự án hệ thống đường ống dẫn khí mỏ Báo Vàng về Quảng Trị hướng tới mục tiêu xây dựng đường ống dẫn khí cung cấp khí cho nhà máy nhiệt điện khí 340MW do Gazprom EP International B.V (Cộng hòa Liên bang Nga) làm chủ đầu tư tại khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị. Dự án được Thủ tướng đồng ý hồi tháng 6/2019, tổng vốn đầu tư 216 triệu USD.

Chung số phận với 2 dự án năng lượng, 3 dự án trong lĩnh vực công nghiệp ô tô cũng bị gạch tên khỏi danh mục 2021-2025 do chưa có đầy đủ thông tin để đánh giá tính hiệu quả, khả năng tiêu thụ sản phẩm, kết nối các chuỗi cung ứng và tính khả thi trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Hai dự án gồm: Tổ hợp nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô (sản xuất và lắp ráp ô tô đến 9 chỗ) tại KCN Lam Sơn – Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa với công suất 100.000 xe/năm, tổng vốn đầu tư 1-3 tỷ USD. Dự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tại KCN Đô thị - Dịch vụ Becamex Bình Định công suất 30.000-50.000 xe/năm, tổng vốn đầu tư 250 triệu USDự án nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô tại KCN Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) với diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư 215 triệu USD.