Mía đường Thành Thành Công – Biên Hoà lãi lớn sau M&A

Quỳnh Như - 14:28, 08/05/2018

TheLEADERTrong 9 tháng qua, công ty mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa đạt doanh thu gần 8.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 486 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh khả quan từ việc tăng trưởng mạnh sản lượng

Công ty Thành Thành Công – Biên Hoà (TTC Sugar) thông báo doanh thu 9 tháng đầu năm tài chính 2017 - 2018 tăng trưởng 154% so với cùng kỳ đạt gần 8.200 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm. Niên độ tài chính của công ty bắt đầu từ 1/7 đến 30/6 năm tiếp theo.

Theo công ty, tăng trưởng doah thu vượt trội trong kỳ nhờ đóng góp bởi sản lượng tiêu thụ lũy kế trong 9 tháng qua đạt xấp xỉ 438.000 tấn đường, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế lũy kế của công ty đạt 966 tỷ đồng và 397 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 127% và 54% so với cùng kỳ. Đây là hiệu quả của thương vụ M&A với đường Biên Hoà (BHS) trong thời gian qua.

Mía đường Thành Thành Công – Biên Hoà lãi lớn sau M&A

TTC Sugar đánh giá niên độ 2017-2018 vẫn còn nằm trong xu hướng giảm của ngành đường, tuy nhiên, với khả năng hoạch định, dự báo và thực thi chiến lược cùng với sức mạnh cộng hưởng từ thương vụ M&A, sản lượng tiêu thụ quý III và lũy kế 9 tháng lần lượt tăng trưởng 224% và 228% so với cùng kỳ.

Công ty ước tính cả niên độ, tổng sản lượng tiêu thụ sẽ đạt 616.000 tấn đường, tăng trưởng 250% so với niên độ trước và tăng hơn 17% so với mục tiêu 525.000 tấn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Sản lượng này nằm trong lộ trình chiến lược gia tăng sản lượng và chiếm lĩnh thị trường đến niên độ 2019-2020 đạt 1.118.000 tấn đường của công ty.

Tính đến hết quý III, doanh thu và lợi nhuận trước thuế  đã đạt 83% và 72% so với kế hoạch cả năm. Trước đó Đại hội cổ đông công ty đặt mục tiêu 9.900 tỷ đồng doanh thu và 680 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Giai đoạn trước năm 2018, nhằm đón đầu xu hướng thị trường, TTC Sugar đã chủ động đầu tư vào một số dự án bất động sản có tiềm năng, đặc biệt là phân khúc khu công nghiệp, để tạo nguồn lực tài chính khi thanh hoán, phục vụ nhu cầu vốn dài hạn theo chiến lược phát triển của công ty đến 2020.

Cụ thể, trong quý III/2017- 2018, SBT đánh giá là thời điểm phù hợp để thanh hoán cổ phần và đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng doanh thu bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của công ty.

Kiểm soát chi phí mang lại hiệu quả tốt hơn cùng kỳ năm ngoái

Các số liệu cho thấy, trong quý III, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu đã giảm nhờ việc kiểm soát tốt định mức sử dụng nguyên vật liệu phụ và chi phí nguyên liệu đầu vào của tất cả các công ty con, khi giá thành sản xuất ở tất cả các nhà máy đều thấp hơn so với kế hoạch.

Thành Thành Công – Biên Hoà đạt doanh thu hơn gấp đôi trong quý III/2017

Điều này giúp biên lợi nhuận gộp quý III tăng 9% so với cùng kỳ, đạt 13% so với 12% đầu niên độ. Bằng việc áp dụng mô hình chuỗi giá trị trong quản lý và sản xuất, công ty ngày càng tự chủ và ổn định nguồn nguyên liệu, tăng năng suất và giảm giá thành sản xuất hướng đến tăng năng lực cạnh tranh về chi phí theo chiến lược đầu tư chuyên sâu, chi phí thấp.

Phát huy ưu thế hệ thống phân phối rộng khắp cả nước của TTC Sugar, định mức chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tốt hơn và thấp hơn kế hoạch.

Tài sản và nguồn vốn tăng trưởng mạnh

Tính đến quý III/2017-2018, tổng tài sản của Thành Thành Công - Biên Hoà đạt 18.906 tỷ đồng, tương đương 833 triệu USD, tăng gấp 2,42 lần so với thời điểm 30/6/2017.

Tài sản dài hạn tăng 132% chủ yếu do tăng đầu tư tài sản cố định phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn chủ sở hữu đến hết 31/3/2018 đạt 7.292 tỷ đồng, tăng 134% so với 30/6/2017 do hoạt động M&A.

So với thời điểm 30/6/2017, hàng tồn kho tăng 1.724 tỷ đồng do ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ trong sản xuất kinh doanh của ngành đường. Hàng năm, các nhà máy đường sẽ chính thức khởi động mùa vụ vào tháng 12 hoặc tháng 1. Hiện tại, hoạt động sản xuất đang vào giai đoạn cao điểm, là thời điểm tất cả các nhà máy có số lượng lớn thành phẩm nhập kho nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong giai đoạn ngoài mùa vụ sắp tới. 

Tận dụng thị trường đường thô trên thế giới giảm, TTC Sugar cho biết công ty đã mạnh dạn nhập nguyên liệu nhằm chủ động nguồn đường giá rẻ phục vụ cho chiến lược mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Nhờ việc tiết giảm chi phí giá thành, công ty đang có lượng thành phẩm giá thấp cộng với nguồn nguyên liệu giá rẻ. Đây là những lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn còn lại của niên độ 2017-2018 và đầu niên độ 2018-2019.