Ngân hàng Nhà nước chưa phê duyệt nhân sự mới của Sacombank

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADER10 ngày trước Đại hội cổ đông thường niên, Sacombank công bố tờ trình bầu HĐQT và Ban Kiểm soát mà không có tên các ứng viên

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017 của Sacombank được công bố chiều 20/6 đã không có tên các ứng viên sẽ được bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới của ngân hàng này.

Nguyên nhân là Sacombank chưa nhận được văn bản phê duyệt danh sách ứng cử viên của NHNN.

Ngân hàng cho biết sẽ tiến hành công bố thông tin nội dung chính thức của tờ trình này sau khi nhận được phê duyệt của NHNN.

Tháng trước, một danh sách HĐQT và Ban kiểm soát của Sacombank đã được trình NHNN nhưng không được chấp thuận và Sacombank đã phải hoãn tổ chức đại hội cổ đông.