Nhiều ý kiến ủng hộ Bộ Tài chính tăng thuế với than đá

An Chi - 15:42, 02/04/2018

TheLEADERTheo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án điều chỉnh biểu thuế bảo vệ môi trường của Bộ Tài chính, chỉ có một ý kiến cho rằng, điều chỉnh tăng thuế sẽ gây khó khăn lớn cho ngành than.

Nhiều ý kiến ủng hộ Bộ Tài chính tăng thuế với than đá
Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên mức tăng thuế bảo vệ môi trường đối với than đá

Giữ nguyên mức tăng thuế bảo vệ môi trường với than đá

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương cho dự án Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) của Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo. Một số ý kiến khác đã được Bộ Tài chính giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia.

Cụ thể, đối với than đá, tại dự thảo nghị quyết gửi lấy ý kiến đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT đối với than đá, than antraxit tăng từ 20.000 đồng/tấn lên 30.000 đồng/tấn, tăng 10.000 đồng/tấn (khung mức thuế từ 20.000 - 50.000 đồng/tấn); than nâu, than mỡ, than đá khác: tăng từ 10.000 đồng/tấn lên 15.000 đồng/tấn, tăng 5.000 đồng/tấn (khung mức thuế từ 10.000 - 30.000 đồng/tấn).

Có ý kiến cho rằng, việc điều chỉnh mức thuế BVMT sẽ gây khó khăn lớn cho ngành than. Bên cạnh đó, sẽ làm tăng chi phí sản xuất than và làm tăng giá thành sản xuất điện, ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế nói chung (các loại thuế, phí hiện nay đang chiếm khoảng 14 - 15% tổng giá thành than).

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, than là một trong những sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi sử dụng. Quá trình đốt cháy than cho sản xuất tạo ra khí gây hiệu ứng nhà kính (khí mêtan) và các chất ô nhiễm độc hại khác (carbon dioxide, các hợp chất thủy ngân, lưu huỳnh dioxit, nitơ oxit). 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, xét về thành phần hóa học và mức độ tác động đến môi trường thì mức độ ô nhiễm môi trường của than đá cao hơn so với xăng dầu. 

Kể từ thời điểm Luật thuế BVMT có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012 đến nay, mức thuế BVMT đối với nhóm than đá đều ở mức tối thiểu trong khung thuế. 

Cụ thể, than an-tra-xít: 20.000 đồng/tấn (khung thuế từ 20.000 - 50.000 đồng/tấn); than nâu, than mỡ, than đá khác: 10.000 đồng/tấn (khung thuế từ 10.000 - 30.000 đồng/tấn).

Vì vậy, để đảm bảo các nguyên tắc quy định mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT, khuyến khích hơn nữa việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên than, khuyến khích sử dụng nhiên liệu thay thế, có ảnh hưởng ít hơn đến môi trường, Bộ Tài chính đề nghị giữ đề xuất tăng mức thuế đối với than như đã đề xuất tại dự thảo Nghị quyết.

Quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng dầu sinh học

Cũng theo Bộ Tài chính, về quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng dầu sinh học, có ý kiến đề nghị quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với loại xăng dầu này để khuyến khích sử dụng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng, trong hệ thống thuế, mỗi sắc thuế có mục tiêu điều chỉnh riêng. Hiện nay, để khuyến khích sản xuất và sử dụng xăng sinh học, tại Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã quy định thuế suất ưu đãi đối với xăng sinh học E5 (5% etanol), E10 (10% etanol) như sau: mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%. 

Như vậy, trường hợp xăng khoáng và xăng E5 cùng một giá tính thuế thì giá xăng E5 thấp hơn giá xăng khoáng là 3%.

Luật thuế BVMT hiện hành quy định chỉ thu đối với xăng dầu gốc hóa thạch (xăng khoáng), không thu thuế đối với etanol. Đối với nhiên liệu hỗn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng, dầu, mỡ nhờn gốc hóa thạch (thường gọi là xăng dầu sinh học) thì chỉ tính thu thuế BVMT theo tỷ lệ xăng dầu gốc hóa thạch có trong xăng dầu sinh học. 

Hiện hành, mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 3.000 đồng/lít, theo đó, mức thuế BVMT đối với xăng E5 thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 150 đồng/lít. 

Nếu quy định mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 4.000 đồng/lít thì mức thuế BVMT đối với xăng E5 thấp hơn mức thuế BVMT đối với xăng khoáng là 200 đồng/lít, (giảm 50 đồng/lít so với hiện hành). Từ đó sẽ tạo thêm chênh lệch giữa giá xăng E5 và xăng khoáng.

Như vậy, việc điều chỉnh tăng thuế BVMT đối với xăng dầu, cùng với giải pháp khác như quy định mức thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi đối với xăng sinh học sẽ góp phần khuyến khích sản xuất và sử dụng xăng dầu sinh học, hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.

Việc quy định mức thuế BVMT ưu đãi đối với xăng dầu sinh học tại Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế BVMT là chưa phù hợp.