Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Huy Thắng - 23:25, 14/08/2017

Ước tính vốn đầu tư thanh toán trong tháng 7 tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 7 ước đạt 110,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 7 tháng đạt 695,16 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển, ước thực hiện 7 tháng đạt khoảng 119,36 nghìn tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán năm, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

Chi trả nợ lãi, ước đạt 62,29 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán năm, tăng 15,1%. Chi thường xuyên ước thực hiện 7 tháng đạt 511,29 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm, tăng 7,4% so cùng kỳ năm ngoái. Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong tháng 7 ước tính tăng khoảng 1,8 lần so với tháng 6.

Theo tính toán, nếu giải ngân đạt kế hoạch là 357.150 tỷ đồng (chưa bao gồm hơn 12 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ từ năm 2016 chuyển sang) sẽ kéo theo tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 300 nghìn tỷ đồng và GDP sẽ tăng thêm khoảng 100 nghìn tỷ đồng, góp phần đáng kể để trong thực hiện mục tiêu tăng GDP 6,7%.

Chính phủ giao nhiệm vụ khá cụ thể cho các đơn vị để rà soát, tổng hợp các vướng mắc. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công; phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo độc lập về việc rà soát các quy định của pháp luật về đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công hiện đang vướng mắc cần được sửa đổi, bổ sung để báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, thẩm tra, cấp giấy phép... hiện đang vướng mắc, cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định…