Novaland tăng vốn lên gần 50.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ

Trần Anh - 20:34, 10/03/2023

TheLEADERNovaland dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược/ chuyên nghiệp và 1,9 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tài liệu họp ĐHCĐ của Novaland vừa được công bố, trong đó đáng chú ý là kế hoạch tăng vốn lên gần 50.000 tỷ đồng của công ty. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc Novaland đang được thực hiện nhằm đưa tập đoàn này trở lại vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu.

Cụ thể, HĐQT công ty trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 975 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư có thể góp vốn bằng tiền VND, quyền sử dụng đất, tài sản khác.

Kế hoạch tăng vốn này được thực hiện dựa trên tờ trình của HĐQT Novaland về việc thực hiện tái cấu trúc công ty bao gồm việc phát hành cổ phiếu mới, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn, tái cấu trúc tài chính, trong đó có việc hoán đổi cổ phần, nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được đầu tư góp thêm vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản phải trả đến hạn. Đồng thời tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư, thanh toán các khoản phải nộp Nhà nước và bổ sung vốn lưu động.

Các nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ của Novaland sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Cũng trong năm nay, Novaland có kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Với số cổ phiếu đang lưu hành hơn 1,95 tỷ cổ phiếu, Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm 1,95 tỷ cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng cho các cổ đông hiện hữu.

Các cổ đông không muốn mua cổ phiếu này có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Hiện nay, vốn điều lệ của Novaland là hơn 19.500 tỷ đồng. Nếu hoàn thành cả 2 đợt tăng vốn trên, vốn điều lệ của Novaland sẽ đạt gần 50.000 tỷ đồng, vượt qua vốn điều lệ của Vinhomes.

Trong công bố thông tin gần đây, hiện gia đình Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ 52% cổ phần của Novaland. Bao gồm 4 cá nhân va 2 pháp nhân liên quan là Novagroup và Công ty Diamond Properties.

Từ cuối năm ngoái, gia đình ông Nhơn đã liên tục giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland. Một trong những lần bán cổ phiếu lớn nhất diễn ra cuối năm ngoái, khi NovaGroup bán gần 100 triệu cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn, đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn.

Liên quan đến hoạt động tái cấu trúc, gần đây Novaland đã hoàn tất hoán đổi số trái phiếu và chứng quyền cho nhà đầu tư Dallas Vietna Gamma thành cổ phần 2 công ty con là Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành Nhơn và Công ty Đầu tư tổng hợp Mũi Né.