Phải mời chuyên gia giỏi phản biện hồ sơ quy hoạch sân bay

Minh Anh - 18:59, 18/11/2017

TheLEADERPhó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải mời tư vấn phản biện hồ sơ quy hoạch phát triển hàng không để đảm bảo tính khách quan, khoa học.

Phải mời chuyên gia giỏi phản biện hồ sơ quy hoạch sân bay
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV

Văn phòng chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch phát triển hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2009.

Sau 6 năm triển khai, vị trí, vai trò của ngành hàng không được củng cố và phát triển; thị trường hàng không được duy trì tốc độ phát triển cao, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; tính cạnh tranh được nâng cao có lợi cho người tiêu dùng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp… góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư, du lịch, quốc phòng và an ninh của đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyến định số 21. Cụ thể như quy mô thị trường còn nhỏ, đứng thứ 5 trong ASEAN, chưa thu hút được nhiều hãng hàng không lớn mở các đường bay thẳng liên lục địa đến Việt Nam; điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng không chưa kịp thời; kết cấu hạ tầng một số cảng hàng không, sân bay lớn ở tình trạng quá tải, trong khi đó, một số cảng hàng không, sân bay địa phương chưa khai thác hiệu quả; chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không còn nhiều bất cập...

Vì vậy, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không theo Quyết định 21/QĐ-TTg của Thủ tướng là cần thiết, tạo khung pháp lý để tiếp tục phát triển hàng không trong thời gian tới bảo đảm bền vững, an toàn. 

Bộ Giao thông vận tải đã lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan và thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch. 

Tuy nhiên, sau khi trình Thủ tướng, Bộ Giao thông Vận tải và một số địa phương tiếp tục đề nghị điều chỉnh vai trò, quy mô của một số cảng hàng không, sây bay. Việc này làm hạn chế tính đồng bộ trong việc xem xét tổng thể quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc. 

Để đảm bảo tính khách quan, khoa học và đồng thuận cao trước khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hàng không, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải lựa chọn một đơn vị tư vấn có uy tín và mời các chuyên gia giỏi trong ngành hàng không để phản biện hồ sơ quy hoạch. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2017.