PRO Việt Nam hợp tác phân loại rác thải tại nguồn ở thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Sơn - 15:18, 17/11/2020

TheLEADERLiên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) hợp tác triển khai dự án thí điểm nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, tái chế tại thành phố Hồ Chí Minh.

PRO Việt Nam hợp tác phân loại rác thải tại nguồn ở thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện Citenco và PRO Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Ảnh: PRO Việt Nam.

Ông Cao Văn Tuân, Trưởng phòng Công nghệ môi trường và kiểm tra chất lượng Citenco cho biết, hiện nay hoạt động thu gom rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh do 2 nhóm thực hiện, bao gồm hệ thống công lập của Citenco cùng 22 công ty dịch vụ cấp quận, huyện, thu gom khoảng 40% rác thải và hệ thống các công ty tư nhân, lực lượng phi chính thức, thu gom khoảng 60% rác thải toàn thành phố.

Công tác thu gom, vận chuyển rác tại thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là vẫn còn kém hiệu quả do chưa tập trung, kém đồng bộ, công nghệ lạc hậu.

Theo PRO Việt Nam, tại thành phố Hồ Chỉ Minh hiện có khoảng 89% rác thải nhựa chưa được thu gom và tái chế đúng cách, chưa kể đến các chất thải khác như kim loại, thủy tinh, giấy và chất thải hữu cơ.

Tỷ lệ thu gom, tái chế thấp dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống, cảnh quan đô thị cũng như sức khỏe của con người.

Nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom, tái chế thông qua phân loại rác thải tại nguồn, PRO Việt Nam cùng Citenco đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với nội dung xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch PRO Việt Nam cho biết, PRO Việt Nam cùng Citenco sẽ hợp tác xây dựng các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng thu gom rác thải, mạng lưới nhà máy tái chế, hợp tác vận động chính sách khuyến khích tái chế và truyền thông nâng cao ý thức phân loại rác thải tại nguồn đến các hộ gia đình cũng như lực lượng thu gom rác phi chính thức.

Ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Citenco bày tỏ sự lạc quan về nội dung và kết quả hợp tác với PRO Việt Nam. Theo đó, các dự án hợp tác sẽ góp phần triển khai hiệu quả chương trình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, nâng cao hiệu quả tái chế, nâng cao ý thức cộng đồng với rác thải cũng như khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững.

Được biết, các dự án được PRO Việt Nam cùng Citenco tiến hành tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được kiểm tra kết quả định kỳ, nếu đem lại hiệu quả cao sẽ được nhân rộng trên nhiều tỉnh, thành cả nước, tạo ra hiệu ứng lan tỏa để xây dựng một Việt Nam xanh - sạch - đẹp.