Quốc hội cho phép thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Nhật Hạ - 17:24, 27/11/2019

TheLEADERTừ tháng 7/2021 Hà Nội không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Với 81% đại biểu tán thành, Quốc hội chiều nay đã thông qua Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Nghị quyết này gồm 9 điều và được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt.

Theo mô hình này, quyền địa phương ở thành phố Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là ủy ban nhân dân phường.

Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, thị xã.

Như vậy, từ giữa năm 2021 Hà Nội không tổ chức hội đồng nhân dân cấp phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 177 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Lúc này, hội đồng nhân dân quận, thị xã có thêm nhiệm vụ, quyền hạn: quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận, thị xã, trong đó bao gồm ngân sách của các phường trực thuộc, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Đồng thời, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công tại các phường trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công; thông qua chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phường trực thuộc quận, thị xã.

Hội đồng nhân dân quận còn giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình ở phường; giám sát hoạt động của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân phường.

Uỷ ban nhân dân và chủ tịch uỷ ban nhân dân quận, thị xã cũng được giao thêm nhiều nhiệm vụ, quyền hạn. Thành viên ủy ban hành chính do chủ tịch quận, thị xã bổ nhiệm và bãi nhiệm.

Quốc hội yêu cầu chậm nhất là quý 4/2023 Chính phủ có báo cáo sơ kết việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.

Quốc hội cho phép thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết cho dự thảo Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Trình bày báo cáo giảitrình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết trước khi thông qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùngcho biết, có ý kiến đề nghị mở rộng việc thí điểm tại các tỉnh, thành phố khác như TP.HCM, Đà Nẵng.

Theo ông Tùng, việc thí điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là vấn đề rất hệ trọng, cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. 

"Chính phủ hiện mới trình Quốc hội cho thực hiện thí điểm ở thành phố Hà Nội. Đối với các địa phương khác đáp ứng đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương thí điểm thì đề nghị báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định", ông Tùng cho biết thêm.

Theo TP. Hà Nội, mô hình này giúp bộ máy chính quyền gọn nhẹ, thông suốt; giải quyết nhanh vấn đề cấp bách; trách nhiệm của lãnh đạo phường được xác định rõ ràng; tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách.