REE đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 18% trong năm 2019

Trần Anh - 15:26, 18/03/2019

TheLEADERLợi nhuận từ mảng điện nước và bất động sản của REE dự kiến giảm mạnh trong năm nay.

Công ty Cơ điện lạnh (REE) đã công bố báo cáo chi tiết tình hình kinh doanh năm 2018 trong đó cho thấy doanh thu cả năm đạt 5.100 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2017 và mới hoàn thành 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.784 tỷ đồng, tăng trưởng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hội đồng quản trị công ty cũng trình phương án chi trả cổ tức trong đó dự kiến dành khoảng 558 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 18% cho cổ đông. Số tiền được chi trả dự kiến vào ngày 5/4/2019.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, công ty đặt mục tiêu 5.577 tỷ đồng doanh thu, tăng 10,1% so với năm 2018. Doanh thu từ mảng cơ điện lạnh vẫn sẽ là chủ lực với 3.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 64,6% tổng doanh thu cả năm. Doanh thu từ mảng văn phòng cho thuê ước đạt 836 tỷ đồng, mảng điện và nước ước khoảng 772 tỷ đồng, bất động sản dự kiến đạt 369 tỷ đồng.

Tuy nhiên, REE giảm khá mạnh mục tiêu lợi nhuận trong năm tới. Công ty dự kiến đạt 1.465 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2019, giảm 17,9% so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận từ 2 mảng điện nước và bất động sản giảm mạnh.

Mảng điện và nước dự kiến mang lại 685 tỷ đồng, giảm 37,5% so với năm 2018. Mảng bất động sản dự kiến đạt 115 tỷ đồng, giảm 33,1%.

Trong năm 2018, REE ghi nhận các khoản lợi nhuận đột biến từ công ty con trong ngành điện. Khoản đầu tư lớn nhất của REE là mua 24,14% cổ phần tại Nhiệt điện Phả Lại, một trong những doanh nghiệp lớn nhất ngành. Năm 2018, Nhiệt điện Phả Lại cũng báo lãi đột biến 1.155 tỷ đồng, hoàn thành gần gấp đôi kế hoạch, qua đó giúp REE hưởng lợi lớn.

Trong lĩnh vực nước, lợi nhuận mảng cấp nước cũng khá tốt sau khi REE mua lại 40% cổ phần từ công ty liên kết mới là Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (VCW).

Với việc giảm kế hoạch đề ra, có thể thấy REE không còn kỳ vọng vào các khoản lợi nhuận đột biến phát sinh từ 2 mảng này trong năm nay nữa. Đổi lại, công ty tập trung hơn vào lĩnh vực bất động sản, văn phòng cho thuê. 

Đầu năm 2019, REE đã thông qua phương án phát hành 100 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, tương đương khoảng 2.320 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho nhà đầu tư riêng lẻ ngay trong quý 1/2019. 

Số tiền thu được để sử dụng cho việc phát triển dự án và các hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn. Cụ thể, để phát triển các dự án bất động sản văn phòng cho thuê trên quỹ đất hiện hữu (khu văn phòng e.town) ở TP Hồ Chí Minh, và dùng cho việc thanh toán tiền sử dụng đất, mua đất, phát triển thêm quỹ đất.