SCB dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 20 nghìn tỷ đồng

Lam Giang - 15:28, 29/05/2020

TheLEADERPhương án tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung trên sàn UPCom... là những kế hoạch hoạt động chính năm 2020 của SCB.

Sáng nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động 2020. 

Báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo SCB cho biết, hết năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 567.913 tỷ đồng, tăng trưởng 58.959 tỷ đồng (11,6%) so với cuối năm trước đó, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh.

Tăng trưởng huy động của SCB đạt 69.754 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 16,7%. Tổng số dư huy động thị trường 1 tính đến cuối năm ngoái lên đến 488.092 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 333.879 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm 2019.

SCB năm qua đã tập trung tăng trưởng tín dụng, cơ cấu lại tài sản, nâng cao tỷ trọng tài sản có sinh lời trong cơ cấu bảng cân đối kế toán. Đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn, nợ xấu, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu ở mức thấp, lần lượt là 0,9% và 0,49%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 220,3 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh tiền tệ với tổng thu nhập ngoài lãi đạt 1.937 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 30% so với năm 2018. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 33,5%.

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh SCB năm 2020 với các mục tiêu chính: Tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; phát triển kinh doanh; và quản trị điều hành.

Dự kiến trong năm nay, ngân hàng sẽ tăng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ, nâng mức vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 20.232 tỷ đồng, nhằm mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn.

Bên cạnh đó, SCB sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng mới, thu hồi nợ xấu, và xử lý tài sản theo lộ trình đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tại Đề án cơ cấu lại SCB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

SCB dự kiến tăng 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ trong năm 2020
Ông Đinh Văn Thành - Chủ tịch HĐQT SCB (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ô.Bùi Anh Dũng – PTGĐ phụ trách Khối Doanh nghiệp SCB là thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Với mục tiêu phát triển kinh doanh, SCB chuyển dịch mô hình và mô thức kinh doanh theo hướng đa dịch vụ. Ngân hàng dự kiến trong năm nay sẽ đạt thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 1.800 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2019, trong đó tăng doanh số bảo hiểm 70%; tiếp cận 30.000 khách hàng trên nền tảng số; đẩy mạnh phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế lên 50.000 thẻ…

Đồng thời, SCB chú trọng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ…, và đặc biệt là cho vay phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngân hàng cũng định hướng tách rõ phân khúc khách hàng để xây dựng chiến lược cụ thể cho từng phân khúc.

Dự kiến trong năm 2020, tổng tài sản của SCB tăng lên 637.166 tỷ đồng; huy động vốn tăng trưởng 65.000 tỷ đồng; cho vay tăng trưởng khoảng 13% so với 2019 ...

Thời gian tới, SCB hướng đến mục tiêu ngân hàng bán lẻ đa năng có tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi năm tối thiểu 30% và lấy hệ thống trải nghiệm khách hàng làm nền tảng.

Ngân hàng đã có kế hoạch chuyên môn hóa mô hình kinh doanh. Thứ nhất là tổ chức mô hình kinh doanh với bộ máy độc lập cho hai mảng hoạt động bán lẻ và doanh nghiệp. Hai là tập trung phát triển dịch vụ khách hàng cao cấp và ba là triển khai kênh kinh doanh trực tiếp.

SCB năm nay đặt mục tiêu trở thành ngân hàng có chất lượng dịch vụ và quản trị trải nghiệm hàng đầu, định hướng kinh doanh gắn liền với giá trị “Ngân hàng vì cộng đồng”. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành, tác nghiệp; cũng như nâng cao công tác quản trị tài chính và kiểm soát chi phí…

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm một thành viên HĐQT là bà Mai Thị Thanh Thủy và một thành viên ban kiểm soát là ông Nguyễn Mạnh Hải, đồng thời thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Anh Dũng, Phó tổng giám đốc phụ trách khối doanh nghiệp là thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.