Tái cơ cấu đúng hướng, Novaland giảm số cổ phiếu phát hành thêm

Phạm Dũng - 20:31, 13/12/2023

TheLEADERViệc giảm tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu phát hành riêng lẻ nhằm tăng khả năng hấp thụ và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu NVL.

Tái cơ cấu đúng hướng, Novaland giảm số cổ phiếu phát hành thêm
Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland

Ngày 13/12, Novaland công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua trong các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và năm 2023.

Cụ thể, đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành dự kiến trước đây là 1:1 được đề xuất thay thế bằng 10:6. 

Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nội dung thay đổi chủ yếu là số lượng phát hành được điều chỉnh từ 975 triệu cổ phiếu còn tối đa 200 triệu cổ phiếu.

Đối tượng phát hành riêng lẻ cũng được điều chỉnh chỉ còn là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (tối đa 5 nhà đầu tư) và không còn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Như vậy, Novaland dự kiến sẽ phát hành thêm tổng cộng 1,37 tỷ cổ phiếu, giảm 1,55 tỷ cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu. Số tiền huy động tối đa từ 2 đợt chào bán riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu tương ứng giảm xuống còn 13.700 tỷ đồng thay vì 29.250 tỷ đồng như kế hoạch ban đầu.

Về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2022 và năm 2023 được gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT. Đồng thời làm rõ đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, người lao động của Công ty và Công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Theo Novaland, các đề xuất trên nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu.

Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), áp dụng đối với các trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Ngoài ra với tình hình khó khăn hiện tại, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi, nhằm giảm áp lực tài chính cho công ty, Novaland đã và đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các bên bảo đảm, chủ nợ.

Công ty trình xin ý kiến các cổ đông về chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời trình cổ đông Thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn cho tất cả các bên khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của Novaland.