Thành lập trung tâm nông sản miền Tây

Phạm Sơn - 16:36, 19/05/2022

TheLEADERTrung tâm nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được đặt tại TP. Cần Thơ, với nhiệm vụ khai thác, phát huy tiềm năng nông nghiệp tại khu vực.

Thành lập trung tâm nông sản miền Tây
Trung tâm nông sản miền Tây ở Cần Thơ sẽ chỉ tập trung sản xuất, chế biến ở trình độ cao. Ảnh: TTXVN

Theo dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm sẽ có quy mô khoảng 3.300 héc ta, trong đó giai đoạn đầu tiến hành xây dựng trên diện tích 450 héc ta.

Tại Trung tâm, các hoạt động sẽ được thực hiện bao gồm sản xuất, chế biến nông sản, bên cạnh việc triển khai hệ thống kho bãi và khu phi thuế quan trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dự thảo đề án nhấn mạnh, các hoạt động của trung tâm này sẽ không tách rời mà liên kết chặt chẽ với chuỗi giá trị nông sản toàn vùng để dẫn dắt và thúc đẩy hoạt động sản xuất, chế biến.

Trung tâm cũng sẽ chỉ tập trung vào các hoạt động sản xuất, chế biến ở trình độ cao, ví dụ như sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ, phân bón nano, chế phẩm bảo vệ thực vật hữu cơ…; chế biến dược phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm giá trị cao từ nông sản. Như vậy, chỉ có các doanh nghiệp có quy trình sản xuất tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu thì mới được đầu tư vào Trung tâm.

Mặt khác, một hoạt động đặc trung của Trung tâm là cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp xuất khẩu nông sản đồng bằng sông Cửu Long ra thị trường quốc tế, do đó Trung tâm cũng thu hút các nhà đầu tư sở hữu giải pháp công nghệ cao, nhà đầu tư nắm giữ chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.

Theo Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ, các dự án đầu tư tại Trung tâm Liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được áp dụng các hình thức ưu đãi đầu tư như miễn tiền thuê đất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến đóng góp đề án thành lập Trung tâm, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ, cho biết, đây là quyết định quan trọng và cần thiết để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Cần Thơ, với vai trò trung tâm của miền Tây về nhiều lĩnh vực, như trong quy hoạch vùng giai đoạn 2021 – 2030 đã nêu.

Nguồn vốn đầu tư xây dựng Trung tâm được lấy 100% từ vốn ngoài ngân sách nhà nước. Trung tâm hoạt động theo mô hình tương tự như khu công nghiệp.

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 trên 450 héc ta, các giai đoạn tiếp theo sẽ được phân kỳ và triển khai dựa vào kết quả của giai đoạn 1 cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết 45.