Thống nhất 18 vấn đề vướng mắc của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Minh Anh - 10:39, 14/01/2024

TheLEADERCác cơ quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 18 nội dung còn vướng mắc nằm trong những nội dung lớn xin ý kiến tập trung thảo luận tại Kỳ họp thứ 6.

Thống nhất 18 vấn đề vướng mắc của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp bất thường. Ảnh: Quochoi

Kỳ họp bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 15/1 tới và dự kiến bế mạc sáng 18/1. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. 

Sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới nhất gồm 16 chương, 260 điều; bỏ 5 điều, sửa đổi, bổ sung 250 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp 6. 

Thứ nhất là quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thứ hai là về việc không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Điều 28). 

Thứ ba là trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Thứ tư là quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm đối với tài sản gắn liền với đất (Điều 34).

Thứ năm là điều kiện đối với cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng đất trồng lúa (khoản 7 Điều 45). Thứ sáu là nguyên tắc lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp (khoản 9 Điều 60).

Thứ bảy là chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện (Điều 65 và Điều 66). Thứ tám là việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh, chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện (Điều 76).

Thứ chín là việc thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ (khoản 27 Điều 79). Thứ mười là việc phát triển, khai thác và quản lý quỹ đất (Chương VIII); 

Thứ 11 là về mối quan hệ giữa các trường hợp thu hồi đất và thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thứ 12 là về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Thứ 13 là về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền (Khoản 3 Điều 138).

Thứ 14 là về tiền thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm (khoản 3 Điều 153). Thứ 15 là nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp, điều kiện áp dụng từng phương pháp (Điều 158).

Thứ 16, về hoạt động lấn biển (Điều 190). Thứ 17 là đối tượng được sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (khoản 1 Điều 201); quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quân đội, công an khi sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế (điểm h khoản 3 Điều 201). Cuối cùng là việc không sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công.

Trước đó, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Luật Đất đai sửa đổi là đạo luật hết sức quan trọng tác động sâu rộng mọi mặt kinh tế, xã hội.

Hiện nội dung luật đã chuẩn bị kỹ lưỡng, xin ý kiến nhiều vòng, nhiều lần, Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến 5 lần chính thức và kết luận bằng văn bản, chưa kể rất nhiều lần Chủ tịch Quốc hội họp với các cơ quan liên quan.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đến nay, dự thảo luật cơ bản đã hoàn thiện và thể chế hóa được Nghị quyết 18-NQ/TW, bám sát Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành.