Analytic
Hotline: 08887 08817

Gấp rút chuẩn bị cho công cụ thu gom, tái chế bắt buộc

Theo đại diện PRO Việt Nam, thời gian từ nay đến năm 2024 là khoảng thời gian gấp rút tổng kết các dự án, mô hình thí điểm về thu gom và tái chế rác thải, từ đó lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng, hướng tới thực thi công cụ chính sách EPR.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng ứng dụng di động

Dựa trên triết lý về kinh tế tuần hoàn, nhiều đơn vị đã triển khai giải pháp ứng dụng kỹ thuật số để thu gom, phân loại rác ngay trên các thiết bị thông minh, bước đầu cho thấy kết quả khả quan.

Nhân rộng 5 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả

Sau 3 năm triển khai, dự án "Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa" do UNDP và Đại sứ quán Na Uy phối hợp thực hiện đã xây dựng thành công 5 mô hình kinh tế tuần hoàn quy mô nhỏ cho 5 địa phương là Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận, và Bình Dương.

Doanh nghiệp Việt Nam chuẩn bị cho công cụ thu gom, tái chế bắt buộc như thế nào? (Phần 3)

Thay đổi thiết kế, quy trình sản xuất theo hướng tuần hoàn là hàm ý của công cụ chính sách trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Chuyển đổi xanh ở doanh nghiệp bán lẻ

Bán lẻ được xem là lĩnh vực mà các hoạt động thực hành ESG dễ nhìn thấy nhất, như việc sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý rác thải hiệu quả và tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực...

Bí quyết cho tỷ lệ tái chế trên 90% của các nước châu Âu

Áp dụng hệ thống đặt cọc - hoàn trả giúp tỷ lệ thu hồi, tái chế, tái sử dụng bao bì tại nhiều nước châu Âu đạt trên 90%.

Bắt đầu tiếp nhận đề nghị công bố đơn vị tái chế

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Võ Tuấn Nhân vừa ký thông bố số 185/TB-BTNMT về việc tiếp nhận đề nghị công bố của các tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì.

Hỗ trợ ngành tái chế: Khuyến khích thay vì trợ cấp

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, tiền thu được từ công cụ thu gom, tái chế bắt buộc (trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất – EPR) sẽ được sử dụng để hỗ trợ ngành công nghiệp tái chế, tuy nhiên cần theo hướng khuyến khích thay vì trợ cấp để đạt được hiệu quả.

Cộng đồng doanh nghiệp đề xuất mua lại vật liệu tái chế

Theo Nhóm công tác về môi trường tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất bao bì phải mua lại vật liệu tái chế, qua đó thực thi hiệu quả hơn công cụ trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

Thế khó của nhà thu gom phế liệu tuân thủ pháp luật

Chi phí tuân thủ pháp luật khiến giá phế liệu của CITENCO bán cho các đơn vị tái chế thường cao hơn so với giá của một số đơn vị thu gom không chính thức.