Tiếp cận ESG hướng đến ‘net zero’

10:05, 30/11/2022

TheLEADERTrong bối cảnh cả nước hướng đến mục tiêu thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050, phát triển bền vững dựa trên tiêu chí ESG (kinh tế - xã hội – môi trường) là cách tiếp cận cần thiết đối với doanh nghiệp.

Tiếp cận ESG hướng đến ‘net zero’
Ông Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc tư vấn các chương trình ESG, KPMG Việt Nam

Việt Nam gây ấn tượng với quốc tế tại COP26 khi đưa ra cam kết đầy tham vọng là sẽ đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050. Tuy nhiên, thách thức thực hiện cam kết này là rất lớn.

Cụ thể, từ nay cho đến dấu mốc 2050 chỉ còn chưa đầy 30 năm, khoảng thời gian tương đối gấp rút, trong khi Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, cũng như chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề ô nhiễm liên quan đến chất thải rắn, khí thải ngành giao thông, khí thải nông nghiệp…

Nói về vai trò của doanh nghiệp trong cam kết phát thải ròng bằng không, ông Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc tư vấn các chương trình ESG, KPMG Việt Nam, cho biết, dựa trên nghiên cứu về ESG toàn cầu được KPMG tiến hành, có thể thấy, xu thế chung của thế giới là doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, cốt lõi để chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Tại Việt Nam, xu thế này cũng được thể hiện thông qua lộ trình cắt giảm khí thải tương đối rõ ràng và có tính chiến lược của một số doanh nghiệp trong báo cáo ESG.

Ghi nhận những nỗ lực hướng tới cam kết tại COP26, Patrick Haverman, Phó trưởng đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho biết, cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đã có nhiều bước chuyến mình đáng ghi nhận. Dù gặp nhiều khóa khăn về nguồn lực, doanh nghiệp vẫn mạnh dạn tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để tìm ra giải pháp phù hợp nhất.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp với tiềm lực mạnh hơn đang trở thành những ngọn cờ tiên phong trong các khía cạnh phát triển bền vững, có thể kể đến như Nestlé Việt Nam, Tập đoàn TH với sáng kiến nông nghiệp tái sinh; Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) tích cực tìm kiếm giải pháp cho kinh tế tuần hoàn…

Thực tế đó đã chứng minh, doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến yếu tố phát triển bền vững và có mong muốn đóng góp cho mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Theo ông Hiếu, một số doanh nghiệp đã có những cam kết và chiến lược tương đối rõ ràng về mức phát thải ròng.

Tuy nhiên, có một thực trạng là đa phần doanh nghiệp đang không biết phải làm gì để đưa những mong muốn đó chuyển hóa thành hoạt động thực tiến. Trả lời cho câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, chuyên viên Vụ Khoa học giáo dục tài nguyên và môi trường, Bộ Kế hoạch và đầu tư, nhận định, tiêu chí về ESG sẽ là cách tiếp cận phù hợp cho doanh nghiệp.

“ESG là bản cập nhật mới, đầy đủ hơn, là cách tiếp cận tốt hơn cho thực hành phát triển bền vững. ESG phù hợp với xu thế mới thay vì thực hiện các chương trình xã hội về bảo vệ môi trường”, bà Nga nói tại Hội thảo Phát triển bền vững 2022 do Báo Đầu tư tổ chức.

Chuyên viên đến từ Bộ Kế hoạch và đầu tư cũng nhấn mạnh, ESG tuy mới nhưng là xu hướng bắt buộc để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng được nâng cao của các thị trường tiên tiến.

Đồng quan điểm với bà Nga, ông Hiếu nhận định, thời điểm bắt đầu thực hành ESG tốt nhất, đối với cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, là ngay bây giờ.

Đưa ra lời khuyên cho doanh nghiệp thực hành ESG một cách hiệu quả, chuyên gia KPMG khuyến nghị cần phải đánh giá năng lực của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những tiêu chí phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp cũng như với thực trạng về môi trường mà doanh nghiệp đang gặp phải.