TP. HCM gỡ vướng thủ tục đầu tư dự án nhà ở

An Chi - 15:55, 07/05/2021

TheLEADERNếu được UBND TP. HCM phê duyệt, sẽ có quy trình rõ ràng về các bước lập thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại.

TP. HCM gỡ vướng thủ tục đầu tư dự án nhà ở
TP HCM xem xét rút ngắn thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) cho biết Phó chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hòa Bình mới đây đã chỉ đạo các sở, ngành xem xét thống nhất các nội dung trình UBND thành phố hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại.

Theo đó, thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở thương mại sẽ thực hiện hai bước cơ bản ban đầu.

Ở bước 1, Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư” đối với dự án nhà ở thương mại có quyền sử dụng đất, theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Ở bước 2, Sở Quy hoạch và kiến trúc hoặc UBND thành phố Thủ Đức; các quận, huyện thực hiện thủ tục “phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoặc quy hoạch tổng mặt bằng” dự án nhà ở thương mại đã có văn bản “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư”, theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (quy định “chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận”).

Sau đó, giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì làm việc với các sở, ngành trong thời hạn một tuần, thống nhất nội dung các thủ tục hành chính tiếp theo trình UBND thành phố phê duyệt, hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, động thái mới này của lãnh đạo TP. HCM đã góp phần giải quyết thấu đáo, tháo gỡ được các vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở, giúp làm tăng nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở và hỗ trợ hiệu quả để thị trường bất động sản thành phố phát triển minh bạch, thông thoáng, lành mạnh, ổn định và bền vững.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất với các sở, ngành (trước đây), ông Châu đề xuất các bước thủ tục tiếp theo trong đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại.

Ông đề nghị bước 3 là Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Bước 4 là Sở Xây dựng thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; đồng thời Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính thực hiện thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, tiền sử dụng đất và thông báo để chủ đầu tư thực hiện.

Đáng chú ý, theo ông Châu, các dự án chỉ được huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi hoàn tất nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. 

Sau khi đã hoàn thành xây dựng, nộp tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại và khách hàng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời, ông Châu cũng đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư và các sở, ngành quy định thời gian thực hiện từng thủ tục hành chính để các chủ đầu tư cùng thực hiện.

Bên cạnh đó, đối với quy trình thực hiện dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, trước đó, ông Châu từng đề xuất thủ tục đầu tư xây dựng theo 5 bước. 

Bước 1: Lập thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định của Luật Đầu tư; giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp cùng tổ chuyên gia. 

Bước 2: Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị; giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì.

Bước 3: Lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; giao Sở Tài nguyên và môi trường tổ chức thực hiện. 

Bước 4: Công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp Giấy phép xây dựng và triển khai đầu tư xây dựng, giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện.

Bước 5: Lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án theo quy định; giao Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.