Việt Nam hấp thụ 17,7 tỷ USD vốn FDI trong 11 tháng năm 2019

Hạ Vũ - 08:15, 26/11/2019

TheLEADERVốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 17,7 tỷ USD trong 11 tháng năm 2019, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,8 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, tính đến ngày 20/11/2019, có gần 3.500 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 28% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 14,7 tỷ USD, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2018.

Nếu không tính các dự án lớn trên 1 tỷ USD được cấp mới trong cùng kỳ năm 2018 thì tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 11 tháng năm 2019 tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về vốn điều chỉnh, có 1.300 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký điều chỉnh 5,9 tỷ USD, bằng 79% so với cùng kỳ năm 2018, do chủ yếu các dự án nhỏ điều chỉnh mở rộng vốn, không có dự án tăng vốn lớn.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 8.600 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại với tổng giá trị vốn góp 11,2 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 35% tổng vốn đăng ký.

Đầu tư theo hình thức góp vốn mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài. 

Cụ thể, năm 2017 đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần chiếm 17% tổng vốn đăng ký, năm 2018 chiếm 27,8%, 11 tháng năm 2019 chiếm 35% tổng vốn đăng ký.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư ngoại đã rót vốn vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai. Thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.

FDI

Theo đối tác đầu tư, 117 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam. Cụ thể, Hồng Kông đứng thứ nhất (trong đó có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội, chiếm 57%).

Hàn Quốc đứng thứ hai và Singapore đứng vị trí thứ ba. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản.

Trong đó, đầu tư từ Trung Quốc, Hồng Kông có xu hướng tăng so với cùng kỳ nằm trước do tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung (đầu tư từ Trung Quốc tăng gần 2 lần, từ Hông Kông tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2018).

Việt Nam hấp thụ 17,7 tỷ USD vốn FDI trong 11 tháng năm 2019 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 60 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều nhất, theo sau là TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh.

Việt Nam hấp thụ 17,7 tỷ USD vốn FDI trong 11 tháng năm 2019 2

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, năm nay số lượng các đoàn sang làm việc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam tăng khá mạnh, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong đó có nhiều đoàn tìm hiểu cơ hội để dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Các đối tác chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt gần 166,7 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 164,83 tỷ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 68,3% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 134,1 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 57,7% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 32,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 30,7 tỷ USD không kể dầu thô. 

Mặc dù khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,48 tỷ USD, nhưng xuất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy, cả nước xuất siêu 9,1 tỷ USD trong 11 tháng năm 2019.