Việt Nam nhập siêu Hàn Quốc, Trung Quốc bao nhiêu, xuất siêu Mỹ, EU bấy nhiêu

Vinh Anh - 12:49, 29/11/2017

TheLEADERĐó là số liệu 11 tháng đầu năm 2017, do Tổng cục Thống kê mới công bố.

Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 10 đạt 20,29 tỷ USD, cao hơn 892 triệu USD so với số ước tính, là tháng có kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm.

Đến tháng 11, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,0 tỷ USD, giảm 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 6,5%.

Việt Nam nhập siêu Hàn Quốc, Trung Quốc bao nhiêu, xuất siêu Mỹ, EU bấy nhiêu

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2017 tăng 19,2%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 20,3%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: Điện thoại và linh kiện tăng 37,7%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 28,7%.

Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 140,7 tỷ USD, tăng 22,8%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện đạt 41,3 tỷ USD, tăng 30,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 23,6 tỷ USD, tăng 38,1%; dệt may đạt 23,6 tỷ USD, tăng 9,5%; giày dép đạt 13 tỷ USD, tăng 11,6%…

Kim ngạch nhập khẩu

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 10/2017 đạt 18.111 triệu USD, thấp hơn 389 triệu USD so với số ước tính.

Trong khi đó, ước tính tháng 11, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 19,0 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,4 tỷ USD, tăng 3,5%.

Việt Nam nhập siêu Hàn Quốc, Trung Quốc bao nhiêu, xuất siêu Mỹ, EU bấy nhiêu 1

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 tăng 15,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện thoại và linh kiện tăng 58%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 38,1%; kim loại thường tăng 26%; xăng dầu tăng 25,2%.

Tính chung 11 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,5 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,5 tỷ USD, tăng 23,2%. 

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 34 tỷ USD, tăng 34%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 30,7 tỷ USD, tăng 20,7%; điện thoại và linh kiện đạt 14,4 tỷ USD, tăng 50,2%; vải đạt 10,3 tỷ USD, tăng 8,…

Việt Nam nhập siêu Hàn Quốc, Trung Quốc bao nhiêu, xuất siêu Mỹ, EU bấy nhiêu 2

Tính chung 11 tháng năm 2017 xuất siêu 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỷ USD.

Biểu đồ trên cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 nước mà Việt Nam nhập siêu nhiều nhất với tổng cộng xấp xỉ 52 tỷ USD. Trong khi đó, Mỹ và EU là 2 thị trường Việt Nam xuất siêu nhiều nhất với tổng cộng gần 53,7 tỷ USD.