Vietcombank, Vietinbank và BIDV đẩy mạnh dự phòng rủi ro tín dụng

Trần Anh - 13:12, 30/10/2021

TheLEADERTrước tác động của làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19, nhóm các ngân hàng cổ phần Nhà nước tỏ ra thận trọng khi đẩy mạnh khoanh vùng nợ xấu và tăng cường trích lập dự phòng rủi ro.

Báo cáo tài chính quý 3/2021 vừa công bố của Vietinbank ghi nhận hoạt động trích lập dự phòng rủi ro được ngân hàng đẩy mạnh, trước chu kỳ nợ xấu mới do các tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, tại 30/9 dự phòng rủi ro cho vay khách hàng là gần 21.500 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng (tương đương tăng 71%) so với đầu năm. Chi phí dự phòng rủi ro cho vay trích lập trong 9 tháng đầu năm của Vietinbank là hơn 14.000 tỷ đồng, tăng 2.500 tỷ (tương đương tăng 22%) so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý 3/2021, VietinBank trích lập 5.547 tỷ đồng. 

Vietinbank đẩy mạnh trích lập dự phòng khi tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng lên 1,67%, cao nhất 4 quý gần đây. Ngân hàng cho biết trong quý 3, trước tác động của làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19, VietinBank đã chủ động dành nguồn lực tài chính trích lập dự phòng bổ sung theo Thông tư 03 chủ động nâng cao năng lực tài chính, khả năng chống chịu trước các rủi ro có thể có từ nền kinh tế.

Về hoạt động kinh doanh, hai mảng kinh doanh quan trọng nhất của Vietinbank là thu nhập lãi thuần đạt 9.872 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; lãi thuần mảng dịch vụ tăng 9,3% đạt 1.154 tỷ đồng.

Mảng mua bán chứng khoán đầu tư tăng trưởng mạnh, đạt 233 tỷ đồng lãi thuần, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác sụt giảm 46,5% xuống còn 365 tỷ đồng.

Trong quý 3, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt 8.609 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng chỉ đạt 3.061 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 13.911 tỷ đồng, tăng 34,2%.

Một ngân hàng cổ phần nhà nước khác là BIDV cũng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý 3, chi phí tích lập dự phòng của BIDV đã tăng 30% lên khoảng 7.500 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, ngân hàng đã trích lập dự phòng tới 23.194 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Việc trích lập dự phòng lớn khiến lợi nhuận của BIDV suy giảm, dù các mảng kinh doanh chính vẫn ghi nhân tăng trưởng.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 12.204 tỷ đồng trong riêng quý 3, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, mảng này ghi nhận thu nhập lãi gần 36.000 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt xấp xỉ 1.600 tỷ đồng trong quý 3/2021 và đạt 4.770 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng 30%.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng suy giảm. Đáng chú ý, BIDV đã lỗ thuần 342 tỷ đồng từ hoạt động chứng khoán đầu tư 9 tháng đầu năm.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 3 của BIDV ở mức 15.247 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ trong khi tổng chi phí hoạt động tăng 29% khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 10.176 tỷ đồng.

Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận quý 3 của BIDV giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ, còn 2.674 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng 52%, ở mức 10.733 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của BIDV tăng 11,2% lên hơn 1,68 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,4%, lên gần 1,33 triệu tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của BIDV giảm xuống còn 1,61%, so với mức 1,76% hồi đầu năm.

Vietcombank cũng trích lập dự phòng 2.500 tỷ đồng trong quý 3/2021, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Sau 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng của Vietcombank đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 33%.

Chi phí dự phòng tăng khi nợ xấu của ngân hàng tăng mạnh. Cụ thể, nợ xấu của Vietcombank tăng gấp đôi trong 9 tháng đầu năm 2021 lên 10.884 tỷ đồng. Bao gồm, nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng mạnh nhất, lên 3.122 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng lên 6.279 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng lên 1.483 tỷ đồng.

Hoạt động trích lập dự phòng rủi ro do nợ xấu tăng mạnh ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận của Vietcombank. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2021 đạt 5.738 tỷ đồng, tăng 15,2%. Dù giảm tốc, đây vẫn là mức lợi nhuận cao nhất ngành ngân hàng trong quý 3 năm nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của Vietcombank đạt 19.311 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hầu hết các mảng kinh doanh của Vietcombank đều tăng trưởng tích cực. Cụ thể, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm của Vietcombank đạt 31.605 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 41% đạt 4.993 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 8% đạt 3.202 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 118 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ hoạt động khác đạt 1.823 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank tăng 21% đạt hơn 41.800 tỷ thì chi phí hoạt động 9 tháng đầu năm là 14.518 tỷ đồng chỉ tăng 15,2% so với cùng kỳ. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập giảm từ 36,4% xuống 34,7%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,5% đạt 936.343 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7,4% đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng.