VNDirect họp đại hội đồng cổ đông bất thành

Trần Anh - 15:44, 17/06/2024

TheLEADERLần đầu tiên trong lịch sử niêm yết, Chứng khoán VNDirect tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thành trong lần đầu.

Chiều 17/6, Chứng khoán VNDirect (VNDirect) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Dù tổ chức họp rất muộn, VNDirect không thể tiến hành do không đủ số lượng cổ đông tham dự.

Theo báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 14h20, có 567 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, chiếm chưa tới 50% lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp không thể tiến hành.

Lần đầu tiên kể từ khi niêm yết vào tháng 3/2010, VNDirect không thể tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong lần họp đầu tiên.

Năm 2024, VNDirect đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 2.020 tỷ đồng, giảm nhẹ 2 tỷ đồng so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, doanh thu thị trường vốn giảm 39%, về 1.897 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán giảm 17%, về 720 tỷ đồng; trong khi đó, doanh thu margin tăng 18%, lên 1.365 tỷ đồng.

Doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào hai mảng chính: dịch vụ chứng khoán và dịch vụ thị trường vốn, quản lý quỹ. Đồng thời, Công ty sẽ mở rộng các dịch vụ đầu tư nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng đầu tư.

VNDirect dự phóng doanh thu môi giới sụt giảm trong bối cảnh thị phần đi xuống và phải trải qua vụ hacker quốc tế tấn công khiến hệ thống phải tạm ngừng giao dịch một tuần cuối tháng 3 vừa qua.

Trong quý đầu năm nay, theo HOSE, thị phần của VNDirect trên sàn này giảm từ 6,64% trong quý IV/2023 xuống còn 6,01% trong quý I/2024. Đây là mức thị phần thấp nhất của VNDirect trong 4 năm trở lại đây.

Về kế hoạch nguồn vốn, Hội đồng quản trị VNDirect dự kiến trình cổ đông xem xét và phê duyệt các phương án chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Cụ thể, Công ty dự kiến chào bán 268,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 1-10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán sẽ được thỏa thuận giữa Công ty và nhà đầu tư, không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VND theo báo cáo tài chính gần nhất.

Số tiền thu về sẽ được phân bổ vào các mục đích như bổ sung vốn cho vay margin (20%), đầu tư vào các giấy tờ có giá (70%), và hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán cùng các hoạt động kinh doanh khác (10%).

Nếu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, phương án này sẽ được thực hiện trong năm 2024 - 2025, và toàn bộ số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành.

VNDirect cũng có kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và 15 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động từ năm 2024 đến 2026. Trong đó, cổ phiếu thưởng chỉ được chuyển nhượng tối đa 50% sau 2 năm và trước 3 năm, còn lại 50% sẽ được chuyển nhượng sau 3 năm.