VNeID là cửa hành chính điện tử duy nhất từ ngày 1/7

Nhật Hạ - 09:02, 11/06/2024

TheLEADERThủ tướng yêu cầu từ ngày 1/7/2024, VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

VNeID là cửa hành chính điện tử duy nhất từ ngày 1/7
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị ngày 10/6. Ảnh: Nhật Bắc

Để hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, trong đó triển khai hiệu quả Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử, nâng cao quản lý thuế, Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ trong thời gian tới hết sức nặng nề nhưng vô cùng quan trọng.

Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 mới đây, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu các cơ quan, chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương hoàn thiện thể chế.

Trong đó, Bộ Công an hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Dữ liệu; sớm trình Nghị định về định danh và xác định điện tử để thay thế Nghị định số 59/2022/NĐ-CP; trình nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Căn cước 2023.

Bộ Công thương đề xuất sửa các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến thương mại điện tử, nhất là Luật Bảo vệ người tiêu dùng; nghiên cứu xây Chiến lược phát triển thương mại điện tử.

Bộ Tài chính sớm trình Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về áp dụng hóa đơn điện tử đối với các giao dịch thương mại điện tử, dịch vụ livestream, dịch vụ ăn uống...

Bộ Thông tin và truyền thông sớm trình các văn bản thi hành Luật Giao dịch điện tử (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024); Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bộ Nội vụ khẩn trương trình các văn bản thi hành Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Văn phòng Chính phủ sớm trình Nghị định liên thông điện tử với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông; hoàn thiện tài liệu hướng dẫn mô hình mẫu về bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính.

Trong đó đảm bảo các điều kiện cần thiết để từ ngày 1/7/2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Các cơ quan hướng dẫn các cơ sở y tế và người dân sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; khẩn trương đánh giá những dịch vụ công đang thí điểm hiệu quả như cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Thừa Thiên Huế và Hà Nội để nhân rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, , nhất là trong quản lý hoạt động thương mại điện tử.