Yêu cầu Bộ Công an sớm hoàn thành điều tra vi phạm tại 12 đại dự án yếu kém

08:23, 19/07/2017

TheLEADERTheo yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong công tác xử lý 12 dự án yếu kém, chậm tiến độ ngành công thương, Kiểm toán nhà nước, Bộ Công An, Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thành việc kiểm toán, điều tra, thanh tra tại 12 dự án, doanh nghiệp này theo chương trình, kế hoạch đã đề ra để xử lý theo quy định.

Yêu cầu Bộ Công an sớm hoàn thành điều tra vi phạm tại 12 đại dự án yếu kém
Tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn tại PVTex chuyển biến chậm (ảnh internet)

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ ba Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Phó Thủ tướng ghi nhận, công tác xử lý những tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương thời gian vừa qua đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Cụ thể, 4 nhà máy sản xuất phân bón hoạt động đạt 70 - 80% công suất thiết kế. Kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy gang thép Việt - Trung (VTM) 6 tháng đầu năm 2017 đã có lãi 67 tỷ đồng... Ban Chỉ đạo biểu dương Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo Chính phủ, tình hình tại 3 dự án sản xuất nhiên liệu sinh học, dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ (PVTex) và Công ty TNHH MTV Công nghiệp đóng tàu Dung Quất (DQS) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chuyển biến rất chậm.

Ban Chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo PVN nghiêm túc rút kinh nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thành lập Tổ công tác do Tổng giám đốc PVN đứng đầu, trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể và đặt ra lộ trình, thời hạn rõ ràng, những giải pháp cần thiết nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các dự án này.

Qua văn bản thông báo kết luận, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 43-TB/VPTW ngày 19/6/2017 của Văn phòng Trung ương và ý kiến của các Bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương trước ngày 25/7/2017.

Bộ hoàn thiện dự thảo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, gửi các Bộ, ngành có ý kiến tham gia để tổng hợp, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo quyết định.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý, phải quán triệt các mục tiêu, quan điểm, thời hạn đã được Bộ Chính trị chỉ đạo tại Thông báo 43-TB/VPTW ngày 19/6/2017 của Văn phòng Trung ương, phân công, làm rõ trách nhiệm của từng bộ, cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện Kế hoạch; chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch.

Phó Thủ tướng giao Kiểm toán nhà nước, Bộ Công An, Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thành việc kiểm toán, điều tra, thanh tra tại 12 dự án, doanh nghiệp theo chương trình, kế hoạch đã đề ra để xử lý theo quy định.

Các Tập đoàn: Hóa chất Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty thép Việt Nam củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo của các đơn vị mình; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu trong việc xử lý các dự án, doanh nghiệp thuộc đơn vị mình.

Các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, xử lý kịp thời vướng mắc, kiến nghị của các dự án, doanh nghiệp, báo cáo Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (Bộ Công Thương) để tổng hợp, báo cáo Trưởng ban Ban chỉ đạo.