30.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm

Tiêu Phong - 15:47, 01/04/2018

TheLEADERNguồn vốn này được tập trung đầu tư cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp - cụm công nghiệp trọng điểm.

30.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm
Các khu kinh tế ven biển sẽ được cấp vốn để đầu tư hạ tầng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp - cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và khu nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành từ 200 - 250km đường giao thông chính, công trình thoát nước, xử lý nước thải tập trung với công suất từ 13.000 - 14.000m3/ngày đêm, hạ tầng kỹ thuật và xã hội các khu tái định cư với tổng diện tích từ 150 - 200ha của 16 khu kinh tế ven biển. 

Trong đó tập trung chủ yếu cho 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm có các dự án quy mô lớn đang và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, sẽ đầu tư hòan thành 200 - 220km đường giao thông, các công trình xử lý nước thải tập trung, đường dây điện, hệ thống kè sạt lở, nhà làm việc chuyên ngành, kho tàng bến bãi... cho 21 khu kinh tế cửa khẩu, trong đó tập trung cho 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm có lưu lượng hàng hóa nhập khẩu lớn;

Đầu tư hoàn thành 80 - 100km đường giao thông, 15 - 20 công trình xử lý nước thải tập trung với công suất từ 40 - 45 nghìn m3/ngày đêm cho từ 35 - 40 khu công nghiệp và từ 30 - 35 cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

Đầu tư hoàn thành rà phá bom mìn cho diện tích từ 550 - 600ha, san lấp 800 - 850ha mặt bằng, 80 - 85km đường giao thông, nhà máy xử lý nước thải tập trung, hệ thống cấp điện, trạm biến áp... cho 3 khu công nghệ cao;

Đầu tư hoàn thành 150 - 200ha san lấp mặt bằng, 35 - 40km đường giao thông, hệ thống nước thải, hệ thống cấp điện cho 6 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 30 nghìn tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn).

Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương gần 16,7 nghìn tỷ đồng (điều chỉnh tăng thêm khi có nguồn). Trường hợp vốn đầu tư phát triển bố trí không đủ trong giai đoạn, cho phép kéo dài thời gian để thực hiện và điều chỉnh mục tiêu chương trình.

Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 4.215 tỷ đồng.

Nguồn vốn phân bổ của chương trình cho 5 dự án thành phần như sau: 10.774 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, 3.676 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, 4.027 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghiệp - cụm công nghiệp, 2.192 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao, 312 tỷ đồng đầu tư hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao.