Agribank rao bán công ty cho thuê tài chính ALC I

Minh An - 13:28, 08/11/2017

TheLEADERCông ty ALC I có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, hoạt động chính là cho thuê tài chính.

Agribank rao bán công ty cho thuê tài chính ALC I
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam (Agribank).

Hôm 7/11, ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo bán Côngty Cho thuê tài chính I (ALC I).

Đây là công ty 100% vốn do Agribank sở hữu, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Hoạt động chính của công ty là cung cấp dịch vụ cho thuê tài chính.

Agribank cho biết, việc này nhằm thực hiện chỉđạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương án xử lý pháp nhân công ty chothuê tài chính I của Agribank. 

Ngân hàng sẽ nhận đăng ký mua từ các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính đến hết ngày 15/12/2017.

Được biết, Agribank có hai công ty cho thuê tài chính gồm ALC I tại Hà Nội và ALC II tại TP.HCM. Công ty ALC II có vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Tuy vậy các công ty này hoạt động không hiệu quả. Theo báo cáo tài chính cuối năm 2016 của Agribank, ghi nhận giá gốc đầu tư tại ALC I là 172 tỷ đồng và tại ALC II là 294 tỷ đồng.