BIDV tăng mạnh dự phòng rủi ro tín dụng

Minh An - 11:50, 24/07/2017

TheLEADERNgân hàng đã dành 73% lợi nhuận hoạt động tạo ra trong quý II để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố lợi nhuận sau thuế quý II đạt 962 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng lợi nhuận của ngân hàng này đạt hơn 2.811 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong quý này, thu nhập lãi thuần của BIDV tăng rất cao, đạt 7.201 tỷ đồng, so với quý I chỉ 4.562 tỷ đồng. Các khoản thu nhập hoạt động dịch vụ và thu nhập khác của ngân hàng này cũng tăng mạnh so với quý đầu năm.

Tuy nhiên lợi nhuận của BIDV đã giảm nhẹ do mức trích lập dự phòng rủi ro tăng 52% so với quý I. Cụ thể, ngân hàng đã dành 3.858 tỷ đồng lợi nhuận hoạt động để dự phòng trong quý II. Đây là mức dự phòng theo quý cao kỷ lục của ngân hàng này.

Sau nửa năm, tín dụng của BIDV đã tăng 11,6% lên mức 807.370 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của ngân hàng này ở mức 1,9%.

Tiền gửi của khách hàng tại BIDV cũng tăng 11,8% lên 811 nghìn tỷ đồng. Nhờ đó, tổng tài sản của ngân hàng cũng tăng lên 1,1 triệu tỷ đồng vào thời điểm 30/6.