Bộ Tài chính làm rõ cách tính thuế của Uber, Grab

An Nhiên - 11:30, 12/10/2017

TheLEADERXung quanh chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải Uber, Grab, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi truyền thống cho rằng chưa đảm bảo công bằng, bình đẳng. Chiều 11/10, Bộ tài chính vừa thống nhất thuế suất đối với Grap, Uber trong họp báo thường kỳ Quý III/2017.

Bộ Tài chính làm rõ cách tính thuế của Uber, Grab
Uber, Grab thuộc doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí để tính thuế suất GTGT, TNDN.

Bộ Tài chính khẳng định nguyên tắc thuế hiện hành là thống nhất giữa các loại hình doanh nghiệp về thuế suất, chế độ chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách miễn giảm thuế….

Với doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí thì áp dụng phương pháp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, còn thu thuế theo tỷ lệ áp dụng nhà thầu nước ngoài khi không đủ điều kiện áp dụng phương pháp kê khai.

Theo đó, các hãng taxi truyền thống phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải Uber, Grab, Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan không đáp ứng điều kiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, không đáp ứng nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế.

Uber đang chịu thuế suất thuế GTGT 3% trên doanh thu được hưởng. Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan - nhà cung cấp dịch vụ phần mềm kết nối, ký kết hợp đồng với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải, sẽ là đơn vị bị đánh thuế

Công ty TNHH Uber Việt Nam nhận được sự ủy quyền của Uber B.V Hà Lan để kê khai, nộp thuế GTGT vào ngân sách nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính áp dụng thu thuế cho đơn vị này theo tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưởng là 3%; Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu được hưởng là 2%.

Còn 5% là mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà Grab đang phải nộp, theo quy định tại Thông tư 219 của Bộ Tài chính. Do Công ty TNHH GrabTaxi được thành lập tại Việt Nam, nên đơn vị này được hưởng mức thuế suất áp dụng đối với dịch vụ khoa học và công nghệ.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn gửi cục thuế một số tỉnh, thành phố đang triển khai mô hình này hướng dẫn về chính sách thuế thực hiện thống nhất theo nguyên tắc hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu như áp dụng đối với Uber.