Bộ Văn hoá muốn lập quỹ 400 tỷ hỗ trợ phát triển du lịch

Anh Nguyên - 09:18, 14/11/2017

TheLEADERBộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch với quy mô dự kiến 400 tỷ đồng vào năm đầu thành lập.

Bộ Văn hoá muốn lập quỹ 400 tỷ hỗ trợ phát triển du lịch
Một bãi biển ở Cát Bà. Ảnh: Emperor Cruises cung cấp

Trong đó, Bộ dự kiến Quỹ có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp trong 3 năm đầu tiên.

Ngoài vốn ngân sách, Bộ cũng đề xuất một phần nguồn quỹ được trích từ phí thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, mỗi năm dự kiến là 200 tỷ đồng.

Theo thống kê, có khoảng 50% tổng khách du lịch vào Việt Nam phải nộp phí thị thực xuất, nhập cảnh và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam. Vậy, với con số 13 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam dự kiến năm 2017 thì có 6,5 triệu người phải nộp phí thị thực.

Theo tờ trình, với mức thu trung bình 25USD/thị thực hoặc các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài, tổng nguồn thu từ phí thị thực nộp ngân sách là 114 triệu USD.

Căn cứ nội dung chi hàng năm của Quỹ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ngân sách nhà nước trích từ nguồn phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài vào Quỹ là 200 tỷ đồng/năm tương đương 8-10% tổng kinh phí nộp ngân sách từ nguồn phí thị thực như trên.

Ngoài ra, Quỹ sẽ có khoản thu trích từ phí tham quan mỗi năm dự kiến là 100 tỷ đồng, tương tương khoảng 5% tổng thu ngân sách hàng năm từ phí tham quan.

Bộ ước tính khoản thu từ phí tham quan của Hạ Long là 1.000 tỷ đồng, Huế 400 tỷ đồng, Hội An 200 tỷ đồng và các điểm di tích khác 500 tỷ đồng.

Bộ cho rằng, theo nguyên tắc, khoản thu từ phí tham quan do địa phương quản lý sẽ để lại cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, các chủ thể hưởng lợi từ hoạt động du lịch gồm nhiều đối tượng, trong đó chủ thể trực tiếp nhất là các địa phương, người được giao quản lý, thu phí đối với các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa. 

Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa không chỉ của riêng địa phương hay người được giao quản lý mà được đầu tư từ nhiều nguồn kinh phí của cả trung ương và địa phương.

Nghị quyết số 08-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 16/01/2017 đã xác định: “Đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay để tạo đột phá cho du lịch phát triển, nếu chưa có văn bản pháp luật quy định hoặc có quy định khác thì cho thực hiện thí điểm”, vì vậy vấn đề thu Quỹ từ nguồn phí tham quan cũng cần được thí điểm.

Bộ cho rằng, nếu quy định điều tiết với tỷ lệ 5% khoản thu được từ phí tham quan nộp về Quỹ thì có số tiền thu được về Quỹ là khoảng 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ huy động tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Quỹ sẽ được dùng để chi cho các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài như tổ chức các sự kiện lớn về văn hóa, du lịch ở nước ngoài, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế, quảng bá du lịch Việt Nam trên các phương tiện truyền thông quốc tế hay tổ chức đón các đoàn FAM nước ngoài đến Việt Nam.

Ngoài ra, quỹ còn chi cho các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch và hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.