Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2019 qua các chỉ số

Nhật Hạ - 08:00, 01/01/2020

TheLEADERNăm 2019 được coi là năm đạt được những thành tựu về phát triển kinh tế tốt nhất trong 10 năm trở lại đây. Hãy cùng nhìn lại các chỉ số phản ánh bức tranh kinh tế sáng sủa này.